درحال حاضر دارویی برای درمان قطعی بیماران ms وجود ندارد و ساخت داروی این بیماری یک ادعای بی مورد بوده است.
جمشید لطفی درگفتگو با خبرنگارسلامت نیوز افزود: هم اکنون هیچ داروی معجزه آسایی برای این قشر از بیماران دردنیا ساخته نشده است.
وی بیان داشت: امروزه هر دارویی که اثر دارونمایی قوی داشته و از مدل بالایی برخوردار باشد به عنوان داروی جدید درجامعه پزشکی مطرح می شود و این درحالی است که ساخت داروی ms مانند طرح های پژوهشی زنبور درمانی و انرژی درمانی بی اساس است.
رئیس انجمن ms کشور با اشاره به اینکه  داروهای اینتر فرون هم اکنون بهترین روش درمان این بیماران شناخته شده است خاطرنشان کرد: : بیماران ms توسط سه نوع داروی اینترفرون درمان می شوند که یک نوع آن درایران ساخته و دونوع دیگر از کشورهای اروپایی وارد می شود.
وی با اعلام اینکه داروهای اینترفرون از معلولیت های بعدی و حملات مکرر این بیماران می کاهد  تصریح کرد:  این داروها با تاثیرمثبت بر سلسله اعصاب بیماران از حمله های عصبی بیماران ms که اغلب بین حمله اول تا دوم بیست سال طول می کشد، ممانعت می کند.
رئیس انجمن ms اظهارداشت: سی تا سی پنج درصد از بیماران مبتلا به ms، بیماری خوش خیمی دارند و نیاز به درمان خاصی ندارند .
وی گفت: گروه علمی انجمن ms کشوربرروی تاثیرات سلول های بنیادی بر درمان بیماری ms درحال انجام تحقیقاتی است و این درحالی که این پروژه دانشگاهی هم اکنون تصویب شده و تاکنون برروی پنجاه بیماری پژوهش انجام شده است.
لطفی افزود: طی سه سال گذشته این تحقیق روی ده بیمار انجام گرفته  که خطرناک نبودن سلول های بنیادی بر درمان آنها به ثبت رسیده است.
وی بیان داشت : این پژوهش درقالب جلوگیری از تکرار حملات بیماران ms با استفاده از سلول های بنیادی از یک سال گذشته شروع شدکه تاکنون هم ادامه دارد.