4241_orig

برای بالا و پایین رفتن از پله  اصول مهم این است که برای بالا رفتن از پله ابتدا باید پای سالم را بالا بیاورید و پس از آن پای مریض را بالا برد. برای پایین آمدن از پله ابتدا باید پای مریض را پایین آورد و بعد از آن پای سالم را پایین آورد. پس در بالا رفتن ابتدا پای سالم و در پایین آمدن ابتدا پای مریض

 

بالا رفتن از پله بدون حفاظ کناری

 • در جلو پله قرار بگیرید
 • با هر دو دست محکم دسته های عصا را به پایین فشار داده و پای سالم را از روی زمین بلند کنید. تنه خود را کمی به جلو خم کرده و پای سالم را بر روی اولین پله قرار دهید
 • اکنون زانوی پای سالم را که در حالت خم شده است صاف و مستقیم کنید و هر دو عصا را همراه با پای آسیب دیده به بالا بیاورید. نوک هر دو عصا را بر روی پله ای که بر روی آن قرار دارید بگذارید
 • شما اکنون بر روی پله اول ایستاده اید. هر پله را به همین صورت بالا بروید

4237_orig

بالا رفتن از پله با حفاظ کناری

 • درجلوی پله قرار بگیرید
 • هر دو عصا را به دستی که از کناره یا حفاظ پله دورتر است بدهید و یا یکی از آنها را به همراهتان بدهید
 • با دستی که به حفاظ پله نزدیک تر است آن را بگیرید. اکنون یک دست شما بر روی حفاظ پله است و با دست دیگر عصا را گرفته و نوک آن را بر روی زمین قرار داده اید
 • با یک دست حفاظ پله و با دست دیگر عصا را به سمت پایین فشار داده و پای سالم خود را از روی زمین بلند کنید
 • تنه خود را کمی به جلو متمایل کرده و پای سالم خود را بر روی پله بالایی قرار دهید
 • اکنون زانوی پای سالم را که در حالت خم شده است صاف و مستقیم کنید و عصا را همراه با پای آسیب دیده به بالا بیاورید
 • شما اکنون بر روی پله اول ایستاده اید. هر پله را به همین صورت بالا بروید

 

 

پایین آمدن از پله بدون حفاظ

پایین آمدن با کراچ از پله ای که حفاظ ندارد قدری خطرناک و البته ترسناک است. این کار را فقط باید وقتی انجام دهید که توانسته باشید مراحل قبل را به راحتی انجام دهید. در حین پایین آمدن از پله بدون حفاظ در ابتدا حتما یک همراه داشته باشید تا به حفظ تعادل شما کمک کند.

 •  به سمت پایین پله قرار بگیرید
 • زانوی طرف سالم را کمی خم کنید
 • در حالیکه بر روی پای سالم قرار گرفته اید هر دو عصا را از زمین بلند کرده، تنه خود را کمی به سمت جلو متمایل کرده و نوک هر دو عصا را همراه با پای مشکل دار بر روی پله پایین قرار دهید (اگر پزشک به شما اجازه وزن گذاشتن روی پای ضعیف را نداده است آن پا را فقط پایین بیاورید ولی روی زمین قرار ندهید)
 • در حالیکه وزن خود را کاملا بر روی هر دو دسته عصاها انداخته اید پای سالم را از زمین بلند کرده و بر روی پله پایینی قرار دهید.
 • اکنون شما بر روی پله پایینی قرار گرفته اید. هر پله را به همین صورت پایین تر بروید

4238_orig

پایین رفتن از پله با حفاظ کناری

 • درجلوی پله و به سمت پایین پله قرار بگیرید
 • هر دو عصا را به دستی که از کناره یا حفاظ پله دورتر است بدهید و یا یکی از آنها را به همراهتان بدهید
 • با دستی که به حفاظ پله نزدیک تر است آن را بگیرید. اکنون یک دست شما بر روی حفاظ پله است و با دست دیگر عصا را گرفته و نوک آن را بر روی زمین قرار داده اید

 

 • زانوی طرف سالم را کمی خم کنید و کمی به جلو خم شوید
 • با یک دست حفاظ پله را در کمی پایین تر بگیرید و آن را به پایین فشار دهید. عصا و پای مشکل دار را با هم بر روی پله پایینی قرار دهید (اگر پزشک به شما اجازه وزن گذاشتن روی پای ضعیف را نداده است آن پا را فقط پایین بیاورید ولی روی زمین قرار ندهید)
 • با یک دست حفاظ پله را به پایین فشار دهید و با دست دیگر عصا را بر روی پله پایینی فشار دهید
 • پای سالم را برداشته و بر روی پله پایینی قرار دهید
 • شما اکنون بر روی پله پایینی ایستاده اید. هر پله را به همین صورت پایین بروید
 • منبع-http://www.iranorthoped.ir