4653_orig

یکی از اصول  مهم و اساسی در استفاده از واکر آموزش بلند شدن و نشستن بر روی صندلی است. در زیر این شیوه ها را بیان می کنیم .توجه داشته باشید که در ادامه مطالب مقصود از پای بیمار همان پایی است که ضعیف تر است، درد دارد، آصدمه  دیده و یا تحت عمل جراحی قرار گرفته است

 

 

نشستن بر روی صندلی

وقتی با کمک واکر ایستاده اید و میخواهید بر روی صندلی بنشینید مراحل زیر را انجام دهید. سعی کنید از صندلی استفاده کنید که در هر دو طرف آن دسته داشته باشد
 • پشت خود را به صندلی کنید تا آنجا که لبه نشیمن پشت ساق های شما را لمس کند
 • مطمئن شوید که هر چهار پایه واکر بر روی زمین قرار دارند
 • پای مشکل دار را کمی به جلو ببرید
 • یک دست خود را از روی دسته واکر برداشته به عقب ببرید و دسته صندلی را بگیرید. میتوانید هر دو دست خود را از روی دسته های واکر برداشته و دسته های صندلی را بگیرید
 • به آهستگی بر روی نشیمن صندلی بنشینید. زانوی طرف سالم را خم کرده و به کمک پای سالم و با فشار دادن آن به زمین کم کم نشیمن خود را به قسمت عقب تر صندلی جابجا کنید. در این حال همواره سعی کنید پای طرف مبتلا جلوتر از پای سالم باشد و این پا را تا حد امکات مستقیم نگه دارید

این مراحل را میتوانید برای نشستن بر روی توالت فرنگی و یا نشستن بر روی تخت هم انجام دهید

 

4652_orig

بلند شدن از روی صندلی

وقتی روی صندلی نشسته اید و میخواهید بایستید و با واکر راه بروید مراحل زیر را انجام دهید. دقت داشته باشید صندلی شما در هر دو طرف خود دسته داشته باشد
 • واکر را در جلوی خود طوری قرار دهید که طرف باز آن در مقابل شما باشد. واکر را آنقدر نزدیک کنید تا جلوی پایه های صندلی قرار گیرد
 • مطمئن شوید هر چهار پایه واکر بر روی زمین قرار دارند
 • پای سالم خود را کمی عقب تر از پای بیمار بر روی زمین قرار دهید
 • کمی به جلو خم شده، یک دست را بر روی دسته صندلی و دست دیگر را بر روی دسته واکر قرار دهید (در این حالت میتوانید هر دو دست خود را با هم بلند کرده و دسته های واکر را بگیرید). بر روی هر دو دست خود به سمت پایین فشار وارد کنید. پای سالم خود را محکم بر روی زمین فشار دهید و بلند شوید
 • 4651_orig

به نکات زیر دقت کنید

 • دقت کنید که دسته واکر و صندلی را به سمت بیرون فشار ندهید وگرنه در حین بلند شدن از صندلی ممکن است یکی از آنها یا هر دو آنها واژگون شوند
 • دقت کنید دسته واکر را به سمت خود نکشید چون در این صورت واکر از حالت پایدار بر روی چهار پایه خارج شده و دو پایه آن از روی زمین بلند میشوند
 • باید دسته صندلی درست بالای پایه های آن و یا در سمت داخلی تر از پایه های آن باشد وگرنه در حین بلند شدن، صندلی واژگون میشود. اگر چنین صندلی در اختیار ندارید میتوانید برای بلند شدن با هر دو دست هر دو دسته واکر را گرفته و بلند شوید