نماينده شرکت سرم سازي شهيد قاضي تبريز گفت که اين شرکت حدود 80 درصد سرم مورد نياز ترکمنستان را تامين مي کند.

“کريم اکرامي ”  در حاشيه نمايشگاه و همايش بين المللي پزشکي ترکمنستان در گفت و گو با ايرنا افزود : در اين راستا ، سالانه بيش از يک ميليون دلار انواع سرم به اين کشور آسياي مرکزي صادر مي شود.
وي تصريح کرد : سرم هاي توليدي اين شرکت بدليل کيفيت خوب جايگزين سرم هاي صادراتي کشورهاي هند، پاکستان و چين در بازار ترکمنستان شده است .
اکرامي افزود: با برنامه ريزيهاي انجام شده ، ارزش صادرات سرم به اين کشور در سالهاي آينده نيز افزايش خواهد يافت .
نمايشگاه و همايش بين المللي پزشکي ترکمنستان از روز شنبه به مدت سه روز و با حضور سه شرکت ايراني در قصر نمايشگاهي عشق آباد پايتخت اين کشور آسياي مرکزي گشايش يافته است .
در اين نمايشگاه 80 شرکت از 25 کشور جهان آخرين دستاوردهاي پزشکي را در معرض ديد عموم قرار داده اند.
شرکتهاي سرم سازي شهيد قاضي تبريز، تزريق طب آزاد و شرکت لوازم دندانپزشکي سينا از شرکت هاي حضور يافته در اين نمايشگاه بين المللي است .