بررسی ها نشان می دهد، تجارت رو افزایش داروهای تقلبی در جهان ، سالانه نیم میلیون نفر تلفات جانی دارد.

به گزارش دکتر سلام به نقل از یورونیوز ، تجارت داروهای تقلبی به چندین میلیارد دلار می رسد و اروپا یكی از هدفهای عمده ورود این داروها است.

یورونیوز با اشاره به این که مقصد پیشین این داروها كشور بزرگ چین بود افزود :داروهای تقلبی از مرزها ، از طریق اینترنت یا به طور مستقیم توسط دلالان وارد بیمارستانها ، داروخانه ها و منازل مردم می شود.

این شبکه افزود :در سال 2005 ، پانصد هزار دوز داروی تقلبی در سراسر اروپا كشف شد كه این میزان در سال 2006 ،پنج برابر افزایش یافت.

یورونیوز همچنین گفت : این داروها با هزینه اندك و به راحتی تولید و توزیع می شوند و به قیمت های تا 50 برابر به فروش می رسند كه یا بی اثرند یا موجب تشدید بیماری یا بروز عوارض جانبی و حتی مرگ می شوند.

سازمان بهداشت جهانی اکنون در حال تهیه آمار صحیح این داروها است و تجارت داروهای تقلبی را در حدود 18 میلیارد دلار می داند.

این سازمان پیش بینی می كند، در صورت ادامه روند تولید و توزیع این داروها در جهان ، تا دو سال دیگر این میزان به دو برابر افزایش خواهد یافت و 10 درصد كل داروهای مصرفی را شامل خواهد شد.

این در حالی است كه كارشناسان این میزان را تنها درصد كوچكی از میزان واقعی این تجارت مرگ آور می دانند.