g

بسیاری از دختران ، حتی وقتی که در سنین بچگی خود قرار دارند، آرایش را دوست دارند. شاید وقتی که شما بچه بودید، میان وسایل مادرتان سرک میکشیدید ، و حالا دخترتان هم دربچگی خود، در حال تکرار همان کارهاست!

زمانی که دخترها کمی بزرگ می‌شوند و از شما اجازه می‌خواهند که آرایش کنند، یا حتی بدون اینکه منتظر کنار آمدن شما با این قضیه بمانند، شروع به آرایش کردن می‌کنند، شما وضعیت دشواری روبرو خواهید شد.

در واقه در سر یک دوراهی، که به او اجازه بدهید آرایش کند یا به او بگویید این کار را انجام ندهد قرار خواهید گرفت.

او دوست دارد که در سنین نوجوانی خود آرایش کند، شما هم مجبورید به او بگویید خیلی خب، هر وقت که دوران بلوغت را رد کردی مشکلی نیست، اما از طرفی هم دوست ندارید رابطه‌تان با وی تیره و تار شود، در حالی که شده است!

این که دخترتان می‌خواهد آرایش کند، راهی است تا به شما بفهماند که دوست دارد زود بزرگ شود و دیگر بچه کوچولوی شما نیست. شما هیچوقت نخواهید فهمید که زمان مناسبی که او می‌تواند آرایش کردن را شروع کند، چه زمانی است. در ادامه چند نکته درباره‌ی زمانی که دخترتان می‌تواند آرایش کردن را شروع کند، برایتان آورده‌ام.

۱. وقتی که به دوران متوسطه در مدرسه رسید

شاید دخترتان فکر کند که برای شروع آرایش کردن دیگر خیلی دیر شده است، اما باید به او بفهمانید که دوران کودکی هیچوقت در زندگی انسان قابل بازگشت نیست، بنابراین باید تا آنجایی که می‌توانست از کودک بودنش لذت می‌برده.

همچنین باید به او کمک کنید که بفهمد آرایش کردن، نه تنها ظاهرش را نسبت به سنی که داشت پیر تر می‌کرده، بلکه توجه افراد غریبه که در سن و سال او بعضا خطرناک هم هست را به خود جلب می‌نمود.

۲. وقتی که بهمراه یکدیگر بیرون می‌روید

اگر دختر شما واقعا می‌خواهد آرایش کند و در این خواسته‌اش مصر است، می‌توانید برای او قوانینی وضع کنید، و یکی از این قانون‌ها باید این باشد که هر وقت با هم بیرون می‌روید اجازه دارد آرایش کند. در این صورت نه تنها وقتی با شما بیرون می‌آید، آرایشی سبک خواهد کرد، بلکه می‌توانید مراقب توجه‌هایی که به وی می‌شود هم باشید.

Collette Dinnigan - Backstage - PFW/W 2013

۳. هنگامی که آنقدر بزرگ شده تا بتواند با توجه‌ها کنار بیاید

اندازه گیری این مورد خیلی سخت است، چرا که واقعا نمی‌دانید دخترتان برای جلب توجه جنس مخالف و کنار آمدن با آن چقدر باید بزرگ شده باشد. شاید باید مدتی به وی اجازه دهید آرایش کند، آنگاه ببینید که تغییری در رفتارهایش رخ می‌دهد یا نه. اگر چنین شد، باید از او بخواهید تا آرایش کردن را به بعد موکول کند.

این معبر، و گذر از آن برای دخترها کاری مشکل و برای والدینشان هم زمان دشواری است. شما نمی‌خواهید دخترتان بزرگ شود، شما از اینکه دخترتان همیشه یک کودک معصوم بماند خیلی بیشتر خوشحالید.

اما بهرحال کودکان بزرگ می‌شوند، و اینکه کودکتان را بیشتر از هر کس دیگری بشناسید، به شما کمک خواهد کرد تا زمان مناسب شروع آرایش کردن او را تخمین بزنید. واقعا هیچ قواعدی برای زمان شروع این دوره وجود ندارد، پس سعی کنید هر موقع تشخیص دادید که دیگر وقتش رسیده، با خرید چند لوازم آرایش خوب، توجه دخترتان را جلب کنید، بگذارید بداند که شما هوایش را دارید.

منبع-http://noskheh.org