پژوهشگران كشورمان بر ضرورت افزایش آگاهی والدین درباره علائم سوءمصرف مواد روان گردان تاكید كردند.
به گزارش سلامت نیوز، دو تن از پژوهشگران دانشگاه علوم پزشكی كرمان آگاهی 600 تن از والدین دانش آموزان مدارس راهنمایی و دبیرستان را درباره علائم سوء مصرف مواد روان گردان بررسی كردند.

براساس این بررسی فقط 15 تا 17 درصد والدین درباره علائم جسمی سوءمصرف این مواد آگاهی دارند.

پژوهشگران آموزش مستمر همه اقشار جامعه به ویژه والدین را با استفاده از موثرترین شیوه های آموزشی ضروری می دانند.