4691_orig
شکستگی های کمپرشن مهره در ستون فقرات معمولا در بانوان پیر بوجود می آید. معالجه این شکستگی ها معمولا با شیوه ورتبروپلاستی یا کیفوپلاستی انجام میگردد. در این اعمال جراحی سیمان استخوانی به داخل مهره شکسته شده تزریق میشود و گاهی قبل از تزریق سیمان برای بازگرداندن شکل مهره به وضعیت قبل از شکستگی از یک بالون قابل اتساع استفاده میشود.

حال یک وسیله جدید برای این کار ابداع شده و تاییدیه FDA را هم گرفته است. با این وسیله که Kiva VCF نامیده میشود به توسط Benvenue Medical ابداع شده جراح ابتدا یک سیم به داخل مهره میفرستد که درون آن بصورت یک مارپیچ باز میشود. سپس یک نوار پلیمری به نام PEEK-OPTIMA بر روی این سیم مارپیچی به درون مهره فرستاده شده تا ارتفاع مارپیچ را بیشتر کرده و در نتیجه ارتفاع مهره را زیاد کند. پس از آن سیم از مهره بیرون کشیده میشود تا نوار پلیمری در مهره باقی بماند.

پس از آن سیمان استخوان به درون فضای درون این نوار مارپیچی تزریق میشود تا ارتفاع مهره را در وضعیت بوجود آمده حفظ کند.