دانشمندان موفق به كشف ژن جديدي شده‌اند كه مقاومت قارچ را در مقابل داروها تنظيم مي‌كند.

به گزارش دکتر سلام، ژن جديد موسوم به SrbA به قارچ‌ها امكان مي‌دهد كه حتي در شرايط بروز عفونتها و وقتي كه التهاب باعث كاهش ذخيره اكسيژن مي‌شود، به رشد و نمو خود ادامه دهند.

جزئيات اين كشف در مجله «پلوس پاتوژن» منتشر شده است.

وقتي اين ژن از قارچ خارج شود، قارچ نسبت به فقدان اكسيژن و در برابر عفونت‌ها آسيب پذيرتر مي‌شوند و ادامه رشد آنها متوقف مي‌شود.

اين ژن بين انسان و قارچ‌ها مشترك است، اما محققان آن را در يك قارچ شناخته شده موسوم به آسپرگيلوس فوميگاتوس مطالعه كرده‌اند.

اين قارچ به عنوان يك ماده بيماري زامي تواند به ريه‌ها حمله ور شده و بيماريهاي خطرناكي را موجب شود.

آزمايشات نشان داد كه فقدان ژن SrbA روي 87 ژن در اين قارچ تاثير مي‌گذارد.

گفتني است، اين ژن در انسان با توليد كلسترول در ارتباط است.