signs-he-is-not-in-love-wit

ساعت زنگ می‌زند شما هم دیشب  خسته از میهمانی های روز پیش  نمتوانید از تخت بلند شویدو توان  حرکت کردن ندارید, کمی ‌‌می‌‌گذرد بالاخره مجبور می شوید بلند شوید مثل اینکه همه اعضاء خانواده ساعتشان را با بیدار شدن شما تنظیم می‌‌کنند, اما امروز دیرتر بیدار شده اید, بچه‌ها را بیدار می‌‌کنید, باید هر چه زودتر آماده شوید اما بچه‌ها… این اتفاق برای اکثر ما افتاده است, آیا واقعا راه حلی وجود دارد که این استرس‌های صبحگاهی از بین برود؟ ما 5 نکته بسیار کلیدی را به شما می‌‌گوییم که عمل به آنها تا حد زیادی از استرس صبحگاهی شما می‌‌کاهد:

1. لباس‌های فردا را از شب قبل آماده کنیم

آماده شدن بچه‌ها و اینکه چه بپوشند تقریبا بیشتر وقت صبح گاه را می‌‌گیرد و گاه شما حتی وقت نمی‌‌کنید به موهایتان شانه ای بزنید و خود را بیارائید. اما با این کار و آموزش آن به همه اعضائ خانواده تا حد زیادی از فشار و استرس صبحگاهی را کم می‌‌کنید. سعی کنید این را به صورت قانون در منزل در آورید. ساعتی که وسائل و لباس‌های فردا را مرتب و آماده می‌‌کنید از فشار‌های جانبی بکاهید مثلا تلویزیون را خاموش کنید تا ذهنتان معطوف به کار اصلی تان باشد.

2. تغذیه فردا را از شب قبل تدارک ببینید

برای خانم‌هایی که خود شاغل هستند این کار بهترین راه کم کردن استرس صبحگاهی است. تغذیه بچه‌ها را در صورتی که فاسد نشدنی است در کیفشان و در غیر این صورت در یخچال آماده بگذارید. غذای فردا و یا ملزومات زمان بر و یا دیر پخت آن را شب قبل آماده کنید تا هنگامی‌‌که از سر کار باز می‌‌گردید با صرف اندک زمان غذایی گرم و لذیذ داشته باشید.

3. تکالیف مدرسه و پروژه ها

به بچه‌ها آموزش دهیم که تا ساعت مقرری در روز تکالیف خود را تمام کنند و بعد از انجام تکالیف همه برنامه فردا را در کیف مدرسه آماده بگذارند. بهترین ساعت انجام تکالیف تا ساعت 7 شب است, فرزند شما باید این قانون را بپذیرد و بداند که از این ساعت به بعد هنگام شب نشینی خانوادگی و دور هم بودن است و این به نفع اوست که تا این ساعت همه تکالیفش را انجام دهد والا از بعضی تفریحات محروم می شود.

4. تعهد

تمام اعضائ خانوده لازم است متعهد باشند و نسبت به وظایف, درحد توانشان قید و بند داشته باشند. و این بر عهده پدر و مادر است تا با تقسیم بعضی امور در صبحگاه این را به فرزندان بیاموزند.

5. نقش پدر

بهترین مردان آنان هستند که بار خود را بردوش همسر نیاندازند، خصوصا اگر همسر شما شاغل است پسندیده آن است که همسرتان را کلامی و عملی یاری کنید، نترسید شما با اندک کمک به او میتوانید حس مشارکت را به آشیانه تان بیاورید، زمانی که همسرتان با استرس صبحگاه و تشویش روبروست با جملات محبت آمیز و یاری دهنده او را آرام کنید.