پژوهشگران توصيه مي‌كنند كه با مصرف تركيبي از ويتامين‌ها و منيزيم مي‌توان از ضعف شنوايي و يا ناشنوايي پيشگيري كرد.

به گزارش سلامت نیوز، محققان دانشگاه ميشيگان اعلام كردند كه استفاده از اين ريزمغذي‌ها در بررسي‌هاي آزمايشگاهي نتايج موفقيت آموزي در پي داشته است.

اين تحقيق نشان داد كه در جانوران آزمايشگاهي تركيب چهار نمونه از اين ريز مغذي‌ها تا 80 درصد از آسيب شنوايي ناشي از آلودگي صوتي جلوگيري مي‌كند.

هم اكنون آزمايش ريز مغذي‌هاي نامبرده روي نمونه‌هاي انساني آغاز شده است. براي اين منظور تركيبي از ويتامين هاي E, C, A بعلاوه منيزيم در قالب يك قرص به بيماران شركت كننده در آزمايش داده شده است.

اين تركيب AuraQuell‌ نام گرفته است و قبل از اينكه فرد در معرض صداي زياد قرار بگيرد به وي خورانده مي‌شود.

محققان مي‌گويند؛ در شرايطي كه كاهش آلودگي صوتي در حقيقت غيرممكن است با اين روش مي‌توان از اثرات آسيب پذير آن روي حس شنوايي كاست.