sleeping-baby-with-his-father

همه ما به نوبه خود می توانیم نمونه های  آشکاری را برای اثبات این ادعا بیابیم که صاحب فرزند شدن؛ مردان را متفاوت می دهد. آیا علتهایی وجود دارد که بیان کند پدر شدن در حقیقت سبب تغییر آقایان می شود؟ به نظر می آید تحقیقات انجام شده گواه از این دارد که تغییرات قابل ثبت در مغز مردان بعد از پدر شدن به وقوع می پیوندد.

یکی از اولین یادداشت علمی از کشف بافت های عصبی جدید در مغز موش های تازه پدر شده خبر داده بود. در این تحقیق مشاهده شده است که موش های مذکر که به تازگی پدر شده بیشتر از بقیه موش های مذکر در اطراف لانه فرزندان شان وقت می گذرانند. بی شک نادانسته های زیادی در این زمینه وجود دارد و دانشمندان با کنجکاوی تمام در جستجوی راه هایی هستند که دریابند چه اتفاقی در شخصیت مردان می افتد. برای همین مروری خواهیم داشت به چند مورد تحقیق علمی جدید:

دود از کنده بلند می شود

گزارشی که این اواخر توسط آکادمی ملی دانش به چاپ رسیده است حکایت از آن دارد که پدران مسن بین ۳۰ تا ۵۰ سال، فرزندان شان از طول عمر بیشتری برخوردار خواهند بود. در تحقیق فوق ذکر شده است که « telomeres» که تکه پایانی کروموزوم را در بر می گیرد و نقش جلوگیری از اضمحلال سلول را بر عهده دارد در فرزندانی که از پدر بالای ۳۰ سال تکوین یافته اند بزرگتر است. تفاوتی که باعث سلامت و طولانی تر شدن عمراین فرزندان خواهد گشت.

فداکاری مردانه!

اغلب پدران می پذیرند که با آمدن فرزند، قرار است از خودگذشتگی به خرج دهند ولی گاهی اوقات ایثار ناخواسته است مثل وقتی که بفهمیم مقدار هورمون مردانه « پدران» کاهش خواهد یافت. مطالعات جدید بازگو کننده این امر است که طبیعت با کم کردن هورمون « تستاسترون» به مردان کمک می کند تا احساسات و رفتار محبت امیزتری را از خود بروز دهند. به عبارتی بدن مردان، آنها را آماده مرحله جدید زندگی و انتقال شان از مرد بودن به پدر بودن می کند.

پدران سالم تر می شوند

به نظر می آید پدر شدن فقط از خودگذشتگی نیست و مزایایی هم دارد. برای مثال گزارش تحقیقی که چند ماه پیش مدون شده است ثابت کرده است که مردان صاحب فرزند از سلامت بیشتری برخوردار خواهند بود. در این بررسی عنوان شده است که مردان بدون فرزند شانس اکتساب بیماری های قلبی بیشتری دارند. هر چند نشانه های بسیار دقیق علمی در این گزارش جمع اوری نشده است ولی بررسی سلامت ۱۳۸ هزار مرد در جمع بندی عمومی نشان داده است که درصد بیماری های مربوط به قلب کمتر است

منبع- مرد روز