4673_orig
شرکتی به اسم Atheromed تازگیها توانسته ابزاری به اسم Phoenix Atherectomy System بوجود آورد که تاییدیه FDA را نیز دریافت کرده است ارائه دهد تا به یاری آن بتواند پلاک هایی را که دیواره عروق را بسته اند خارج کند.

با افزایش سن در بسیاری افراد چربی خاصی به نام کلسترول در جدار عروق رسوب میکند و پس از مدتی املاح کلسیم بر روی کلسترول رسوب کرده یک برجستگی به نام پلاک را میسازد که در سطح درونی رگ برجسته شده و آن را تنگ میکند. بعد از مدتی این تنگی چنان زیاد میشود که مانع از رسیدن خون کافی به عضو شده و موجب بروز علائم بیماری میشود.

مهمترین عروقی که به این ترتیب گرفتار شده و میتوانند موجب بروز علائم خطرناکی شوند عروق کرونر قلب و عروق کاروتید در گردن است. انسداد رگ کرونر در قلب مبتواند موجب سکته قلبی و انسداد عروق کاروتید در گردن میتواند موجب سکته مغزی شود.

دستگاه جدیدی که اختراع شده بصورت یک لوله بسیار باریک به اندازه 2.4-1.8 میلیمتر است که در نوک آن یک مته بسیار تیز و ظریف نصب شده است. ابتدا یک سوند یا میله بسیار ظریف کوچک از درون رگ تنگ شده و از محل انسداد عبور میکند. سپس مته که داخل آن سوراخ است از روی سوند عبور داده شده و پلاک را دریل میکند. مواد حاصل از دریل برای اینکه به داخل جریان خود نروند به درون مته کشیده شده و از بدن خارج میشوند.

با این دستگاه میتوان رگ هایی با قطر 2.5 میلیمتر را باز کرد.

منبع-http://www.iranorthoped.ir