Asthma_Lungs

درست قبل از دوره پریود و در طی آن، سطح هورمون‌های پروژسترون و استروژن کم می شود. در برخی از بانوان این تغییرات هورمونی موجب تشدید آسم می‌شود. ارتباط بین هورمون‌ها و آسم پیچیده است، و از یک بیمار تا بیمار دیگر فرق میکند و کاملاً شناخته شده نیست.

عوامل دیگر در عادت ماهانه که سبب تغییرات هورمونی می‌شوند نیز ممکن است سبب شدت یافتن آسم شوند. این موارد عبارتند از:

عادت ماهانه نامنظم :  آسم در زنانی که عادت ماهانه نامنظم دارند نسبت به آنهایی که عادات ماهانه منظم دارند ممکن است شدت بیشتری بیابد.

داروهای ضدبارداری : قرض‌های ضدباردای بر میزان هورمون‌های استروژن و پروژسترون اثر می‌گذارند و درنتیجه ممکن است سبب شدت آسم شوند.

بارداری : بارداری ممکن است سبب افزایش حملات آسمی شود. همچنین تغییرات هورمونی در دوران بارداری نیز ممکن است سبب شدت یافتن آسم شود.

یائسگی : با شروع یائسگی میزان هورمون‌های مربوط به آن به شدت افت می‌کند و در نتیجه احتمال شدت یافتن آسم در شروع یائسگی وجود دارد.

هورمون درمانی : هورمون‌های جایگزین استروژن و پروژسترون ممکن است در بعضی از زنانی که در مرحله‌ی یائسگی هستند علائم بیماری آسم را افزایش دهد.

اگر علائم آسم در دوران قاعدگی افزایش می‌یابد باید با مشورت پزشک میزان داروهای کنترل آسم را افزایش داد یا نوع داروها را در شروع دوران قاعدگی عوض کرد.

منبع-http://fa.parsiteb.com