4674_orig
از گذشته های  بسیار دور که دکتر گوش خودر ا بر سینه مریض قرار می داد  تا صدای قلب او را گوش کند  تا بوجود آمدن  انواع گوشی های پزشکی گذشت تا حالا نوبت به ابزار جدید برسد که میتوان با آن صداهای ایجاد شده در بدن مریض را هم شنید و هم مشاهده کرد

این وسیله ViScope MD digital stethoscope نام دارد و به توسط شرکت HD Medical ارائه شده است. این دستگاه یک گوشی پزشکی است که خصوصیات بیشتری به آن اضافه شده است.

بر روی مانیتور این گوشی میتوان شکل موج صوتی را دید. به این طریق میتوان صداهای غیر طبیعی قلب رو ریه را هم با شنیدن و هم با دیدن بهتر تحلیل کرده و به علت بیماری پی برد. با این گوشی میتوان صدا های شنیده شده را ضبط کرد و آن ها را به یک کامپیوتر نیز منتقل نمود. این خصوصیت گوشی را به یک وسیله آموزشی پرقدرت نیز تبدیل کرده است.

منبع-http://www.iranorthoped.ir