دبير كميته كشوري تجويز منطقي داروي وزارت بهداشت گفت: به علت مصرف بي رويه آنتي بيوتيك‌ها در ايران و مقاومت ميكروبي نسبت به اين داروها نسل اول آنتي بيوتيك‌ها در ايران در حال بي اثر شدن است و اين مسئله در آينده به شدت سلامت مردم كشور را تهديد مي‌كند.

فاطمه سليماني در گفت‌وگو با فارس، افزود: در زمان حاضر با 2 پديده كاملاً متضاد و متناقص در زمينه مصرف دارو در كشور مواجه هستيم به طوري كه شاهد مصرف بيش از حد و افراطي آنتي بيوتيك‌ها، داروهاي تزريقي و مسكن‌ها در ايران هستيم و از طرفي با وجود شيوع بالاي بيماري ديابت و پرفشاري خون شاهد مصرف تفريطي و كمتر از حد اين داروها در كشور هستيم.
وي ادامه داد: شرايط افراطي و تفريطي مصرف دارو در كشور به هيچ وجه با شرايط اپيدميولوژيك و شيوع شناسي بيماري در ايران مطابقت ندارد، نمي‌توانيم بگوئيم كه در تمام 4 هزار قلم داروي كشور شاهد مصرف بي رويه و بيش از حد هستيم اما اتفاقاً‌ داروهايي بيش از حد مصرف مي‌شوند كه بيش از گروه‌هاي ديگر خطر آفرين هستند.
سليماني گفت:‌ مصرف بيش از حد آنتي بيوتيك‌ها در ايران مانند زماني است كه انگار اصلاً آ‌نتي بيوتيك در دنيا كشف نشده بود و به دليل مقاومت‌هاي ميكروبي كه متاسفانه سهم بيشتر آن به تجويزها و عفونت‌هاي بيمارستاني مربوط است نسل اول داروهاي آنتي‌بيوتيك ديگر جواب مناسبي براي درمان بيماري‌هاي عفوني نمي‌دهند.
دبير كميته كشوري تجويز و مصرف منطقي دارو وزارت بهداشت افزود: متاسفانه بحث مقاومت ميكروب‌ها در مقابل داروهاي نسل اول آ‌نتي بيوتيك در ايران جدي است هنوز نمي‌توانيم بگوئيم وارد مرحله بحراني شده‌ايم اما به اين سمت مي‌رويم، در اين صورت ممكن است در آينده نزديك مجبور شويم اين داروها را كنار بگذاريم و داروهاي نسل دوم و قوي‌تر آنتي بيوتيك را جايگزين كنيم.
وي گفت: حذف داروهاي نسل اول آنتي بيوتيك‌ در ايران عوارض متعددي را در پي‌دارد كه هزينه سنگين‌تر آن كمترين آن است، مهم‌تر از آن عوارض دارويي است كه سلامت مردم را تهديد خواهد كرد،‌ هنوز نمي‌توانيم زمان دقيق رسيدن به اين شرايط نگران كننده را تعيين كنيم اما با اين روند بي رويه مصرف آنتي بيوتيك‌ها در ايران رسيدن به اين شرايط ناگوار قطعي است.
وي افزود: عوامل متعددي در بي اثر شدن آنتي بيوتيك‌هاي نسل اول در ايران دخالت دارند، مصرف بي رويه و خودسرانه اين داروها، خود درماني، تجويز بدون نسخه اين داروها، تجويز بي از حد و غير ضرور آ‌نتي بيوتيك‌ها از سوي برخي پزشكان، ارتباط پزشكان با داروخانه‌ها، عفونت‌هاي كنترل نشده بيمارستاني و مصرف غير منظم اين داروها توسط بيماران همگي دست به دست هم داده است كه داروهاي نسل اول آنتي بيوتيك در ايران بي اثر شوند.
سليماني گفت: البته وزارت بهداشت هم بيكار نمانده است و تلاش خود را براي فرهنگ سازي، آگاهي‌بخشي و آموزش مردم و پزشكان شروع كرده است، آيين‌نامه‌ها و قوانين آموزشي براي اين كار تدوين شده و آموزش كودكان و بزرگسالان همزمان از حدود 2 سال شروع شده است.
وي افزود: درباره مصرف بي‌رويه دارو در ايران و اينكه مردم چقدر از داروهايي كه تهيه مي‌كنند را در خانه مصرف نمي‌كنند و دور مي‌ريزند اطلاع دقيقي نداريم اما طرحي داريم كه اگر به اتمام برسد مي‌توانيم بر اساس آن ميزان بار مالي ناشي از دور ريختن دارو در كشور را برآورد كنيم.