The-Dalai-Lama-Image

بعضی وقتها ما احتیاج  به یک پند داریم. بهترین مکان, برای پیدا کردن این پندها، خواندن توصیه‌های افراد معروف می‌باشد. Dalai Lama همواره روی من تاثیری داشته است. امیدوارم قوانین او نیز روی شما اثر بگذارد. در زیر چند تا از قوانین او را می خوانیم

1.توجه داشته باشید که عشق و پیروزی بزرگ، ریسک بزرگ را به همراه دارد.

2. وقتی که چیزی را از دست می‌دهید، درس گرفتن را فراموش نکنید.

3. 3 تا R را به یاد داشته باشید: Respect for self (احترام به خود)، Respect for others (احترام به دیگران)، Responsibility (احساس مسئولیت).

4. به خاطر داشته باشید که هم نرسیدن به آنچه که می‌خواهید، یک شانس می‌باشد.

5. قوانین را یاد بگیرید.

6. اجازه ندهید یک بگو و مگو و مشاجره لفظی، رفاقت شما را بر هم بزند.

7. زمانی که متوجه اشتباهات خود شدید، فورا آنها را تصحیح کنید.

8. اوقاتی را در روز، تنها سپری کنید.

9. از تغییرات با آغوش باز پذیرایی کنید، اما اجازه ندهید ارزش‌ها از بین بروند.

10. به خاطر داشته باشید که گاهی سکوت بهترین پاسخ است.

11. خوب و با افتخار زندگی کنید. که در زمان پیری از گذشته خود با افتخار نام ببرید.

12. شالوده زندگی شما باید محیطی مملو از عشق و دوستی باشد.

13. در زمان مخالفت با افرادی که دوست دارید، به موقعیت حال فکر کنید، نه به گذشته‌ها.

14. علم خود را به دیگران بیاموزید. با این کار جاودانه می‌مانید.

15. با مردم خوش رفتار باشید.

16. سالی یک بار به جاهایی که تا حالا نرفته اید، بروید.

17. بدانید که بهترین رابطه، آن موردی است که در آن عشق شما فراتر از احتیاج شما به یکدیگر می‌باشد.

18. موفقیت خود را مورد بررسی قرار بدهید، ببینید چه چیزهایی را برای رسیدن به آن از دست داده اید.

منبع-http://genie.ir