نتايج يك تحقيق جديد نشان داد: با يك قرص مي‌توان بيماران مبتلا به سرطان ريه را از عوارض جانبي و خطرناك شيمي درماني نجات داد.

به گزارش دکتر سلام، بر اساس نتايج يك پژوهش بين‌المللي، داروي «Iressa» مي‌تواند براي برخي از بيماران كه دچار نوع پيشرفته سرطان ريه هستند، جايگزين خوبي براي شيمي درماني باشد.

‌«Iressa » يك شيوه درماني گرانقيمت و جديدتر است كه مي‌تواند به اندازه شيمي درماني تاثير مثبت در طول عمر بيماران داشته باشند و درعين حال هم عوارض جانبي شيمي درماني را نخواهد داشت.

دكتر مايكل سيكل، رئيس بخش تحقيقات سرطان گروه سرطان ريه اروپا در كالج ايمپريال لندن در اين باره گفت: با وجود اين دارو ما به يك روش درماني جديد براي تسكين بيماري سرطان ريه دست يافته‌ايم.

نتايج بررسي‌هاي فوق در مجله پزشكي لانست به چاپ رسيده است.

در حال حاضر روشهاي درماني بسيار محدودي براي سرطان ريه وجود دارد و اكثر مبتلايان ظرف چند سال پس از تشخيص جان خود را از دست مي‌دهند.

آمارها نشان مي‌دهد كه سرطان ريه هر سال جان تقريبا 4/1 ميليون نفر را در سراسر جهان مي‌گيرد.

Iressa‌ يكي از چند داروي هدفمند جديد است كه به گيرنده‌هاي خاص رشد روي سلولهاي سرطاني حمله ور مي‌شود و درعين حال كمترين آسيب را نيز به بيمار وارد مي‌كند.