نگرش منفی به دارو در مبتلایان به اسكیزوفرنی ، احتمال بستری مجدد را افزایش می دهد.

اسكیزوفرنی‌ نوعی اختلال‌ گسیختگی شخصیتی است ، زیرا افكار و احساسات‌ فرد مبتلا به‌ این‌ عارضه‌ دارای‌ ارتباط‌ منطقی‌‌ با یكدیگر نیستند.

فرد مبتلا به اسكیزوفرنی قادر نیست‌ تخیلات‌ خود را از واقعیت‌ افتراق‌ دهد و رفتاری‌ غیرمنطقی‌ و غیرعادی‌ دارد.

سه نفر از پژوهشگران دانشكده پزشكی دانشگاه علوم پزشكی تبریز ، تاثیر نگرش به دارو در زمان ترخیص را بر میزان بستری مجدد در 200 بیمار مبتلا به اسكیزوفرنی بررسی كردند.

بر پایه این بررسی كه نتایج آن به تازگی در هشتمین همایش سالانه انجمن علمی روانپزشكان ایران ارائه شد ، میانگین سن مبتلایان به اسكیزوفرنی حدود 37 سال ، نگرش منفی به دارو در آنان 27 درصد و میزان بستری مجدد در پیگیری یك ساله آنان 5/41 درصد است.

این بررسی همچنین نشان می دهد ، نگرش منفی مبتلایان به اسكیزوفرنی ، میزان بستری مجدد را افزایش می دهد كه احتمال بستری مجدد برای زنان بیشتر است.

از مهمترین مشكلات درمان دارویی مبتلایان به اسكیزوفرنی نپذیرفتن دارو است كه مهمترین عامل خطر عود و بستری مجدد است.