خ

تلاش کنيد روزانه با نوزاد حرف بزنید و سرش را ناز کنید تا احساس امنيت و آرامش کند.
1- ابتدا ملافه تمیزی روی زمین انداخته و نوزاد را به پشت بر روي آن بخوابانيد.

2- يک قيچي، کاسه کوچکي از آب ولرم و مقداري پنبه بهداشتي در دسترس‌تان قرار دهيد.

3- پنبه را در آب ولرم خيس کنيد و آن را روي موهاي نوزاد بماليد. در همين حال سعي کنيد مرتباً با او صحبت کنيد و سرش را نوازش دهيد تا احساس امنيت و آرامش کند.

4- سر نوزاد را به يک طرف بچرخانيد و دسته کوچکي از موهايش را بين دو انگشت نشانه و وسط بگيريد. با قيچي موهايي راکه بيرون انگشت مي‌ماند، کوتاه کنيد. بقيه موهايش را نيز به همين ترتيب کوتاه کنيد. سرش را به طرف ديگر بچرخانيد و موهاي آن طرف را نيز کوتاه کنيد.

5- براي کوتاه کردن موهاي پشت سر، نوزاد را به روي شکم خوابانده و اجازه دهيد در حالتي که خودش احساس راحتي مي‌کند و در عين حال صورتش به طرف زمين است، قرار گيرد. با پنبه خيس موهاي پشت سرش را نيز کمي خيس کنيد. با گرفتن دسته‌هاي کوچک مو بين انگشتان نشانه و وسط، موهايش را کوتاه کنيد. بهتر است ابتدا از موهاي انتهايي نزديک گردن شروع کرده و بتدريج به سمت بالا بياييد. وسط پشت سر، معمولاً به علت اينکه مرتباً با بالش در تماس است، خالي از موست که بعد با گذشت زمان موهاي جديدآن قسمت را خواهد پوشاند.

6- در پايان با برس بسيار نرم و لطيفي موهاي نوزاد را شانه بزنيد تا در صورت مشاهده موهاي بلند و کوتاه نشده، آنها را مجدداً کوتاه کنيد.

منبع-مجله مادران