تحقيقات تازه نشان مي‌دهد که مصرف داروهاي ضد کلسترول يا استاتين‌ها، مي‌تواند خطر حمله قلبي و سکته مغزي را در کساني که قبلا با اين خطرها مواجه نبودند تا 50 درصد کاهش دهد.

در کنفرانسي که انجمن آمريکايي قلب، تشکيل داده بود اعلام شد که در جريان آزمايشاتي بر روي 18 هزار بيمار از 26 کشور، به فوايد جانبي استاتين‌ها پي برده شده است.

در اين آزمايش تجربي، 16 درصد بيماران انگليسي بودند و پروفسور جيم شپرد، از دانشگاه گلاسکو، سرپرستي اين بيماران را به عهده داشت.

در اين آزمايش براي 18 هزار نفر که ميزان کلسترول خونشان کم يا در اندازه معمول بود قرص‌هاي بيست ميلي گرمي استاتين -از نوع Rosuvastatin- تجويز شده بود.

ميزان نوعي از پروتئين موجود در خون که موجب سکته قلبي مي‌شود، در اين بيماران زياد بود.

پس از دو سال که اين عده تحت نظر پزشکان قرار داشتند روشن شده که با مصرف استاتين، خطر حمله قلبي در آنها 54 درصد و خطر سکته مغزي 48 درصد کاهش يافته است.

با استفاده از استاتين‌ها، خطر حمله قلبي، سکته مغزي و بستري شدن در بيمارستان به دليل درد قفسه سينه و يا مرگ ناشي از بيماريهاي قلبي و عروقي در اين 18 هزار نفر، در کل 44 درصد کاهش يافته بود.

داروهاي حاوي استاتين معمولا فقط به بيماراني داده مي شود که با خطر بيماري‌هاي قلبي عروقي روبرو هستند.

مدت اجراي آزمايش مورد بحث در ابتدا 5 سال تعيين شده بود ولي پس از مشاهده نتايج فوق العاده اين آزمايش، مدت آن به دو سال کاهش يافت.