article-0-1C1A82F200000578-639_634x520

در پژوهشهای پیشین   ارتباط دیابت  با ریسک خطر کاهش حافظه  تعیین گردید در پژوهشهای جدید محققان اعلام کردند در اشخاص دیابتی که فشار خون آنها در میانسالی زیاد شده است خطر نابود کردن سلولهای مغز و کاهش حافظه و بروز مشکلات فکری در مقایسه با افرادی که به چنین وضعیتی مبتلا نیستند یا در مراحل بعدی زندگی دچار افزایش فشارخون می شوند، بیشتر است.

نتایج این تحقیق درمجله ی Neurologyمنتشر گردید.

در این تحقیق دانشمندان به بررسی مهارتهای فکری  و حافظه ای بیش از 1437 نفر با متوسط سن 80 سال پرداختند. شرکت  کنندگان  یا به اختلالات خفیف شناختی مبتلا بودند یا هیچ مشکل حافظه ای یا فکری نداشتند. محققین همچنین به بررسی گزارشات  پزشکی این افراد  برای تعیین سابقه ی بیماری دیابت و فشار خون پرداختند تا افرادی که در میانسالی به دیابت یا فشار خون مبتلا شده اند را شناسایی کنند. میانسالی طبق تعریف به سن 40 تا 64 سالگی  اطلاق می شود. سپس شرکت کنندگان تحت  اسکن مغزی قرار گرفتند بدین ترتیب محققین  توانستند علایم تخریب مغز را که ممکن است پیش زمینه ای برای دمانس باشد، تشخیص دهند. تأثیرات  دیابت و فشارخون بر مغز دهه ها قبل از بروز این بیماریها، مغز را متأثر می کند.

با بررسی افراد شرکت کننده مشخص گردید که 72 نفر در میانسالی به دیابت  مبتلا شدند در حالیکه  142 نفر در پیری و 1192 نفر اصلاً به دیابت مبتلا نشدند. درمورد  افزایش  فشارخون، 449 شرکت کننده در میانسالی، 448 شرکت کننده در پیری و 369 نفر اصلاً به فشار خون  بالا مبتلا نشدند. اسکن های مغزی روشن کرد افرادی که در میانسالی به دیابت مبتلا شده بودند 2.9درصد دارای حجم مغزی کل کوچکتری بوده و 4% حجم هیپوکامپ آنها (ناحیه ای از مغز که با حافطه ارتباط دارد) در مقایسه  با افرادی که به دیابت مبتلا نبودند، کمتر است.

 محققین همچنین دریافتند افرادی که درمیانسالی به دیابت مبتلا شده اند نسبت به کسانی که به دیابت مبتلا نشده اند دو برابر بیشتر به مشکلات  حافظه و تفکر مبتلا هستند. نواحی مغزی افرادی که درمیانسالی به فشارخون بالا مبتلا شده بودند نسبت به افرادی که به فشار خون بالا مبتلا نشده اند، دو برابر بیشتر تخریب شده است.

blood-pressure-doctor-patient

محققین همچنین دریافتند  افرادیکه در پیری به دیابت  مبتلا شده اند بیشتر  احتمال دارد دچار تخریب بخش هایی از مغز شوند، اما بنظر نمی رسد  افرادیکه در پیری دچار افزایش فشار خون شده اند دچار عوارض مغزی شوند.

بر اساس یافته های موجود دکتر Robertsمی گوید: بطور کلی  تأثیرات  این بیماریها بر مغز دهه ها قبل از ظهور رخ داده است سپس بصورت تخریب مغزی و علایمی نظیر تأثیر بر حافظه  یا مهارتهای فکری  ظاهر می شوند. صرفنظر از سنی که فرد به بیماری دیابت مبتلا می شود این بیماری دارای تأثیرات  و عوارض مغزی است. او می افزاید : اگر از ابتلا به دیابت  و فشارخون در میانسالی  جلوگیری شود  می توان از بروز تخریب مغزی و مشکلات  شناختی در مراحل بعدی زندگی  جلوگیری کرد.

منبع-http://diabetestma.org