مصرف دوبار در هفته قرص آهن به دليل جذب بيشتر وعوارض جانبي کمتر نسبت به مصرف روزانه توصيه مي‌شود.

به گزارش دکتر سلام، فقر آهن، يکي از مهمترين مشکلات تغذيه کشورهاي در حال توسعه است و زنان باردار به عنوان آسيب پذيرترين گروه در اين زمينه مطرح هستند.

کم خوني تهديدي براي سلامت زنان بارداراست و باعث افزايش خونريزي قبل ، بعد و يا هنگام زايمان مي شود نتايج مطالعات نشان مي دهد احتمال مرگ درزنان باردار مبتلا به کم خوني 5 تا 10 برابر بيشتر ازساير زنان است.

به عقيده برخي محققان، استراتژي هاي فعلي سازمان بهداشت جهاني که شامل تجويز آهن مکمل به صورت روزانه در نيمه دوم بارداري است، تاثير چنداني در کاهش کمبود آهن در زنان نداشته كه از علل اين امر مي توان به عدم پذيرش قرص آهن در زنان باردار به علت عوارض جانبي آن که خود وابسته به ميزان، شکل و احتمالاً نحوه مصرف قرص است، اشاره كرد.

مطالعه اي به همت جمعي از محققان دانشگاه علوم پزشکي سبزوار با هدف بررسي روش تجويز دوبار در هفته قرص آهن و مقايسه آن با مصرف روزانه انجام شد

يافته‌هاي اين بررسي حاکي از اين است که تاثير جذب قرص آهن در روش دوبار در هفته بهتر از مصرف روزانه قرص آهن است.

پژوهشگران اين طرح روش تجويز دو بار در هفته آهن در دوران حاملگي به علت تأثير مشابه و عوارض جانبي کمتر و نيز مقرون به صرفه تر بودن نسبت به روش روزانه در دوران بارداري توصيه مي کنند.