بدن انسان ویژگی ها و قوانین خود را دارد که اگر با آن ها آشنا شویم میتوانیم با بدن ارتباط بهتری برقرار کنیم.بدن انسان زبان مخصوص خودش را دارد و خوشایند بودن کلمات خارج شده از آن تضمینی نمیباشد.یک بخش کامل از شخصیت انسان را زبان بدن بر عهده دارد.بنابراین وقتش رسیده که این موضوع را جدی بدانید،چرا که میتواند تاثیرش را بر روی آینده شغلی هم بگذارد.

بنا بر آزمایشاتی که توسط TalentSmart و روی بیش از یک میلیون نفر انجام شد، مشخص شد که سطوح بالایی از بهترین عملکردها، به خاطر افرادی به وجود آمده که هوش احساسی بالایی دارند (90 درصد از بهترین عملکردها). این افراد به خوبی از قدرت نشانه هایی که در مکالمه ها به زبان نمی آیند، آگاه هستند و زبان بدن خود را مطابق با آنها تنظیم می کنند.

دبورا بول در این باره می گوید: “زبان بدن یک ابزار قدرتمند است. ما قبل از مهارت حرف زدن، از زبان بدن استفاده می کردیم و اینطور که به نظر می رسد، 80 درصد از چیزی که در مکالمه ها درک می کنیم، در واقع از طریق زبان بدن دریافته ایم، نه کلمات.”

زمانی که به سختی کار می کنید و تمامی تلاش خود را برای دستیابی به اهداف به کار می گیرید، هر چیزی که بتواند برگ برنده ی دیگری را در اختیار شما قرار دهد، قدرتمند خواهد بود و مسیر رسیدن به موفقیت را آسان تر خواهد کرد. اما مراقب باشید که در دام هیچ کدام از این اشتباهات زبان بدن گرفتار نشوید؛ برای آشنایی بیشتر با ما همراه شوید :

1. حالت های اغراق آمیز

این حالت ها نشان می دهند که بیش از اندازه تلاش می کنید و به نوعی در حال نقش بازی کردن هستید. حالت های ساده تر و کنترل شده ای را به کار بگیرید تا میزان تسلط و اعتماد به نفس شما را به نمایش بگذارند. حالت های باز مثل فاصله دادن دست ها از بدن و یا نشان دادن کف دست ها در مکالمه ها، نشان از این دارد که چیزی برای مخفی کردن ندارید.

2. دست به سینه بودن

با دست به سینه شدن در واقع یک سد فیزیکی ساخته اید و به نوعی به مخاطبتان می گویید که با حرف های او موافق نیستید. حتی اگر در حال لبخند زدن باشید و یا اینکه در یک مکالمه ی خوشایندی شرکت کرده اید، این احتمال وجود دارد که مخاطب، احساس عیب جویی را در شما پیدا کند که گویی در حال خارج کردن او از بحث و گفتگو هستید. حتی اگر با دست به سینه شدن راحت تر هستید، سعی کنید که در طول مکالمه های مهم از این کار پرهیز کنید؛ در اینصورت مردم متوجه می شوند که شما طرز فکر بازی دارید و به شنیدن حرف های آنها مشتاق هستید.

3. تناقض

 تناقض میان حرف هایی که می زنید و حالت هایی که در صورت خود نمایش می دهید باعث می شود که دیگران به شما اعتماد نکرده و احساس کنند که شما در حال فریب دادن آنها هستید، حتی اگر به طور دقیق ندانند که چطور و یا چگونه این احساس به وجود آمده، باز هم آن را حس می کنند.

برای مثال، یک لبخند عصبی درحالیکه درخواست شما در معامله ای رد شده، نمی تواند شما را به چیزی که می خواهید برساند. این کار تنها باعث می شود که طرف مقابل از همکاری با شما مضطرب شود؛ چرا که احساس می کند نقشه ای در سر دارید.

4. دور کردن خود از دیگران

زمانی که در طول مکالمه ها، در جمع حاضر نباشید، طرف مقابل احساس می کند که ارتباط برقرار نمی کنید، علاقه ای ندارید، ناراحت هستید و یا حتی به کسی که حرف می زند اعتماد ندارید.

سعی کنید به فردی که صحبت می کند نزدیک شوید و حتی سر خود را کمی خم کنید تا نشان دهید که در حال شنیدن حرف های او هستید. این کار به طرف مقابل نشان می دهد که به طور کامل، تمرکز و دقت شما را در اختیار دارند.

5. قوز کردن یا خمیده بودن

حالت بدن بد، نشان از بی احترامی دارد؛ نشان می دهد که خسته شده اید و تمایلی به حضور در آن جمع ندارید. شما هرگز به رئیس خود نمی گویید “نمی فهمم چرا باید به حرف های شما گوش کنم”، اما اگر در مقابل او صاف نایستید، در واقع همین کلمات را به زبان آورده اید. بدنتان به جای شما این حرف ها را با صدای بلند و واضح می گوید.

مغز ما انسان ها، کاملا با حالت بدن و مدلی که فضا را اشغال می کند، در ارتباط است. صاف ایستادن با شانه هایی که محکم در عقب قرار گرفته، یک حالت قدرتمند است. در این شرایط، بیشترین فضا را به خود اختصاص داده اید. این در حالیست که خمیده شدن، در حقیقت سقوط حالت شماست، فضای کمتری را اشغال کرده و قدرت بسیار اندکی را به نمایش می گذارد. حفظ حالت بدن خوب، احترام به طرف مقابل و برقراری تعامل دو طرفه را  نشان می دهد.

6. خودداری از تماس چشمی

با اجتناب از تماس چشمی در واقع نشان می دهید که در حال مخفی کردن چیزی هستید و این مساله، شک و تردید را به وجود می آورد. عدم وجود تماس چشمی همچنین می تواند نشان از کمبود اعتماد به نفس و علاقه داشته باشد؛ اینها همان عواملی هستند که در معاملات کسب و کاری باید از آنها دوری کرد. از طرف دیگر، تماس چشمی مداوم از اعتماد به نفس، تسلط، قدرت و هوش شما خبر می دهد. بدون یک تماس چشمی مستقیم و دائمی نیز می توان ارتباط برقرار کرد، این در حالیست که غفلت کامل، می تواند تاثیرات منفی را در روابط حرفه ای شما داشته باشد.

7. تماس های چشمی که بیش از حد شدید هستند

این نوع از تماس های چشمی احتمالا تهاجمی به نظر می رسند و یا اینکه تمایل برای غلبه بر طرف مقابل را نشان می دهند. به طور معمول می توان یک تماس چشمی را برای 7 تا 10 ثانیه حفظ کرد؛ این میزان در شرایطی که به حرف دیگران گوش می کنیم، بیشتر می شود. نحوه ی قطع این ارتباط چشمی نیز پیام هایی را در بر دارد. نگاه کردن به پایین، نشان از فرمانبرداری دارد، در حالیکه نگاه کردن به اطراف از اعتماد به نفس شما خبر می دهد.

8. نگاه کردن به ساعت

نگاه کردن به ساعت، در حالیکه در حال گفتگو با دیگران هستید، نشانه ی بی احترامی، بی تابی و نفس مغرور است. این رفتار نشان می دهد که کارهای بهتری برای انجام دادن دارید و ترجیح می دهید که سریع تر محل را ترک کنید.

9. سر تکان دادن های اغراق آمیز

این حرکت در واقع علامت اضطراب برای پذیرفته شدن است. سر تکان دادن های بیش از اندازه باعث می شود که مردم تصور کنند که شما حتی بدون درک موضوع نیز با آن موافقت می کنید.

10. بی قراری

بی قراری یا درست کردن موی سر نشان می دهد که مضطرب هستید، بیش از اندازه انرژی دارید، متمرکز نیستید و خودآگاهی ندارید. با نشان دادن این رفتار، مردم فکر می کند که بیش از اندازه نگران ظاهر خود هستید و به مسائل با اهمیت دیگر مثل کار و آینده ی شغلی خود اهمیت نمی دهید.

11. اخم کردن

اگر به طور معمول یک حالت ناراحت را در چهره ی خود نشان می دهید، در واقع نشان می دهید که از افرادی که در اطراف شما هستند، ناراحت هستید، حتی اگر حقیقتا هیچ نقشی در روحیه ی شما نداشته باشند. اخم کردن باعث می شود که دیگرن از شما فاصله بگیرند، چرا که فکر می کنند در حال قضاوت شدن هستند. این در حالیست که لبخند زدن از روحیه ی باز، قابل اعتماد، اعتماد به نفس و صمیمیت شما خبر می دهد. مطالعاتی که روی MRI افراد انجام شده نشان می دهد که مغز انسان نسبت به افرادی که لبخند می زند، پاسخ مطلوبی می دهد و در نهایت باعث می شود که روحیه ی مثبت در آنها حفظ شود.

12. دست دادن های شل و بی روح

اینگونه از دست دادن ها نشان از عدم اعتبار و اعتماد به نفس دارد؛ از طرف دیگر، دست دادنی که بیش از اندازه محکم باشد از حالت تهاجمی و تمایل بر تسلط بر طرف مقابل خبر می دهد. دست دادن های خود را بنا بر هر موقعیت و با هر فرد تنظیم کنید، اما همیشه باید محکم این کار را انجام دهید.

13. بیش از اندازه نزدیک شدن

اگر بیش از اندازه به فردی نزدیک شوید، نشان می دهد که هیچ احترامی برای فضای شخصی افراد قائل نیستید. در این صورت، مردم از اینکه در کنار شما باشند، احساس ناراحتی خواهند داشت.

اجتناب از این اشتباهات در به کار گیری زبان بدن به شما کمک می کند تا روابط قوی تری را در زندگی شخصی و حرفه ای ایجاد کنید.

منبع : techbook