4678_orig
 عکس برداری مادون قرمز از دهه های پیش در امور نظامی استفاده می شده است و در سال های جدید در پزشکی هم از آن استفاده بسیاری میشود. از این تصاویر می شود در تشخیص نواحی ملتهب بدن، تشخیص زخم ها، معاینه بیماری های سینه و بسیاری مشکلات دیگر استفاده کرد. ولی کار با این وسایل کمی مشکل است. دستگاه های تصویربرداری مادون قرمز نسبتا حجیم بوده و فقط در مراکز خاص قرار دارند.

حالا یک کمپانی به نام FLIR که از چند دهه قبل در زمینه تصویربرداری مادون قرمز کار کرده و تجربه دارد یک قاب برای تلفن همراه آیفون ابداع کرده است که هر کسی میتواند با استفاده از آن تصاویر مادون قرمز تهیه کند. این دستگاه یک دوربین مادون قرمز است که تصویر حرارتی بدن را گرفته و سپس آن را بر روی نمایشگر دستگاه نشان میدهد.

تولید کنندگان این وسیله امیدوارند تا با استفاده از آن بتوانند تکنولوژی تاویر مادون قرمز را در اختیار همگان قرار دهند.

منبع-http://www.iranorthoped.ir