داروهاي ضدسرفه داراي ماده‌اي به نام cloutinol هستند که احتمال مي رود موجب اختلال درضربان قلب شود.

به گزارش دکتر سلام، تحقيقات کلينيک پزشکي آلمان كه بر روي افراد سالم انجام شده است اين ظن را تقويت کرده که در برخي از موارد استفاده از داروهاي ضد سرفه منجر به ناراحتي هاي قلبي مي شود.

اين درحالي است که استفاده و خريد و فروش اين نوع داروها در آلمان ممنوع شده است.

کلينيک پزشکي آلمان توصيه مي کند که بيماران براي درمان سرفه هاي خود با مشاوره گرفتن از پزشک به دنبال داروهاي جايگزين باشند.