پژوهشگران در آمريكا هشدار دادند: اگر سطح پتاسيم خون كاهش پيدا كند، احتمال ابتلا به بيماري ديابت تشديد مي‌شود.

به گزارش دکتر سلام، به گفته پژوهشگران؛ كاهش ميزان پتاسيم در خون در اثر استفاده از داروهاي ادرارآور متداول براي درمان فشار خون بالا رخ مي‌دهد.

با توجه به اين تاثير پژوهشگران هشدار دادند كه كاهش پتاسيم در نتيجه مصرف اين قبيل داروها خطر بروز ديابت را افزايش مي‌دهد.

محققان دانشكده پزشكي دانشگاه جان هاپكينز در بالتيمور با ارائه نتايج بررسي‌هاي خود خاطرنشان كردند كه اين قبيل داروهاي مدر باعث مي‌شوند كه حجم مايعات بدن به شدت كاهش پيدا كند كه در نتيجه اين تغيير، مواد شيميايي هم در بدن دفع مي‌شوند و در نهايت غلظت مواد معدني مهم و ضروري در خون از جمله پتاسيم كاهش مي‌يابد.

به اين ترتيب براي جلوگيري از كمبود پتاسيم محققان به افرادي كه از داروهاي ادرارآور براي كاهش فشارخون استفاده مي‌كنند توصيه‌ مي‌نمايند كه به طور كلي از موز و ساير مواد خوراكي غني از پتاسيم مصرف كنند.

موز به لحاظ دارا بودن مقادير زيادي پتاسيم يك منبع مناسب خوراكي به حساب مي‌آيد.

دكتر طارق شافي، پژوهشگر دانشگاه جان هاپكينز در بيانيه‌اي تاكيد كرد: مطالعات قبلي ما نيز نشان داده بود كه وقتي بيماران از داروهاي ادرارآور استفاده مي‌كنند از غلظت پتاسيم موجود در خون كاسته مي‌شود به طوري كه خطر بروز ديابت تا 50 درصد افزايش مي‌يابد.

پژوهشگران در اين بررسي‌ها ابتدا روي 3 هزار و790 شركت كننده‌اي كه از اين داروها مصرف نمي‌كردند در يك آزمايش باليني مطالعه كردند.

اين پژوهش بين سالهاي 1985 تا 1991 انجام گرفت.

پس از آن مطالعه ديگري انجام شد تا خطرها و مزاياي مصرف داروهاي خاص ضد فشار خون بالا روي افراد بالاي 60 سال بررسي شود.

در ابتداي پژوهش هيچ يك از شركت كنندگان سابقه ابتلا به ديابت نداشتند. نتايج اين تحقيق كه در مجله «هايپرتنشن» به چاپ رسيده است نشان داد كه با مصرف داروهاي كاهش دهنده فشار خون سطح پتاسيم نيز در خون كم مي‌شود و در ازاي كاهش 5/0 ميلي پتاسيم درهر ليتر از سرم پتاسيم حاصل از خون، خطر بروز ديابت 45 درصد افزايش مي يابد.