عضو هیات علمی دانشگاه داروسازی تهران تصریح کرد که هیچ یک از داروهای ایدز خاصیت درمان کنندگی یا پیشگیری ندارند و صرفا به کنترل بیماری کمک می کنند.
دکتر محمد رضا فاضلی در گفتگو با خبرنگار سلامت نیوز گفت: تاثیر داروهای ایدز با سطح و مرحله بیماری ارتباط مستقیم دارد و اگر بیمار در مرحله کمون باشد تاثیر مثبت بیشتری بر فرد خواهد داشت تا زمانی که فرد به ایدز دچار می شود

عضو هیات علمی دانشگاه داروسازی تهران ادامه داد:هیچ نوع داروی پیشگیری کننده ای برای ایدز وجود ندارد و افراد برای مصون ماندن از خطر ابتلا به ایدز باید از رفتارهای پرخطر پرهیز کنند.

وی اظهار داشت: داروهای تولید شده در کشور برای ایدز به درمان آن کمکی نمی کند، بلکه دفاع ایمنی غیر اختصاصی بدن را افزایش داده و موجب کاهش عفونت های ناشی از ایدز می شوند . در واقع این داروها اثر ضد ویروس ندارند و صرفا مقاومت بدن را دربرابر عفونت های آن بالا می برند.