4680_origتازگیها شرکتی به اسم Kinematix ابزاری را معرفی کرده که قادر است توزیع فشار در کف پا و حرکات  بدن شخص را سنجیده و یادداشت کند تا بتوان به یاری آنها بهترین کفش را برای شخص انتخاب کرد.

این وسیله که از آن بیشتر برای انتخاب کفش برای ورزشکاران استفاده میشود FITinSENSE نام دارد از یک کفی نارک تشکیل شده که در کف هر دو کفش فرد گذاشته میشود. بعد از گذاشتن این دو کفی در درون کفش و سپس راه رفتن بر روی تردمیل ابتدا الگوی حرکات و راه رفتن فرد به توسط یک دوربین ثبت میشود.

سپس اطلاعات مربوط به توزیع فشار در قسمت های مختلف کف پای فرد به توسط کفی اندازه گیری شده و از طریق یک دستگاه جانبی که به قسمت داخلی کفش متصل شده از طریق وایرلس یه یک پردازنده مرکزی منتقل میشود.

پردازش و تحلیل اتوماتیک این اطلاعات به توسط نرم افزار دستگاه اطلاعاتی را در اختیار متخصص بیومکانیک قرار میدهد تا به کمک آنها بتواند کفشی با خصوصیات مناسب فرد را برای او انتخاب کند.

منبع-http://www.iranorthoped.ir