article-2201012-14F06B2C000005DC-888_468x321تحقیقات جدید نشان می‌دهد که ضد عفونی دهان پیش از بیهوشی با کاهش تدریجی تب وبهبود  تنفسی همراه است.

وی با بیان این پیشنهاد که ضدعفونی دهان بیماران 10 دقیقه قبل از بیهوشی عمومی، همراه با لوله گذاری تراشه به صورت روتین انجام شود، تاکید کرد: بروزعفونت‌های ریوی با افزایش هزینه‌های درمان، کاهش روند بهبودی بیماران و شکست درمان همراه است که در این زمینه انجام اقداماتی جهت پیشگیری از ابتلا به عفونت‌های ریوی یک اولویت مهم است.
 در این مطالعه دو گروه مورد و شاهد از بین بیماران عمل جراحی اکتیو با بیهوشی عمومی همراه با لوله گذاری تراشه به صورت 105 نفر داوطلب انجام شد که در گروه مورد، قبل از لوله گذاری تراشه حدود 3 میلی لیتر محلول دهانشویه برای ضد عفونی دهان استفاده شد.
 معیار ابتلا به عفونت‌ ریوی شامل تب سرخه، درد قفسه سینه و سردرد و خلط است و بررسی‌ها نشان داده است که با وجود اینکه مصرف سیگار در گروه شاهد 8 درصد و در گروه مورد 26 درصد بوده، با این حال بروز تب در گروه شاهد 20 درصد و در گروه آزمون 4 درصد است.
منبع-http://www.yjc.ir