8

به گفته  یکی از پژوهشگران  دانشگاه آلاباما، اعتماد بیش از اندازه به شیوه های  ژنتیک محور در پیش بینی، تشخیص و معالجه  امراض سبب کاهش پیشرفت های علمی در آینده خواهد شد، برای فهم بهتر امراض باید بر متابولیت های بدن تاکید بیشتری شود. نتایج این تحقیق بصورت آنلاین درمجله ی Geneticsمنتشر گردید.

 دکتر Laura Reedژنتیست دانشگاه آلاباما می گوید: برای تقویت  ارزش  اطلاعات ژنتیکی  جامعه ی علمی باید  اطلاعات  دیگری را که حاصل بررسی و آنالیز متابولیت های درون یک ارگانیزم است (علم متابولومیک) را به دانش خود بیافزاید.

او می افزاید: پروژه ی ژنوم انسان انقلابی در پزشکی بوجود آورده است به زودی  ما می توانیم  توالی  ژنومی را تعیین کرده و دقیقاً تعیین کنیم که درمعرض خطر چه بیماریهایی هستیم و بهترین راه درمان  آن چه خواهد بود، در حالیکه نوآوری های مهمی از این گونه  اطلاعات  حاصل خواهد شد اما این اطلاعات بیش از آنچه برخی آرزو دارند، دارای محدودیت است.

 دکتر Reed  می گوید: درمقاله ای که در مجله ی Geneticsمنتشر شده است از مگس های سرکه به عنوان مدلهای حیوانی استفاده شد و با همکاری چندین گروه تحقیقاتی مشخص گردید که چگونه علم ژنتیک همراه با  علوم متابولومیک و بیان ژن – چگونه ژنها روشن می شوند- می تواند برای پیش بینی بیماری قلبی یا پاسخ ارگانیسم به تغییر زیست محیطی مورد استفاده قرار گیرد.

متابولیت ها مواد شیمیایی طبیعی هستند که در بدن وجود دارند. درحالیکه  تعداد بسیار کمی  از آنها  نظیر کلسترول و قند خون بصورت روتین  برای بررسی برخی بیماریها مانیتور می شوند، سایر متابولیت ها شایسته ی بررسی های بیشتر هستند. برای مثال  گلیسین یکی از متابولیت هایی است که به عنوان  اسید آمینه ی ضروری و یک انتقال دهنده عصبی عمل می کند. درمطالعات  قبلی مشخص گردید  از این متابولیت به عنوان  پیش بینی کننده ی بروز بیماری قلبی و برخی سرطانهای خاص می توان استفاده کرد.

دکتر Reedمی گوید: ما 9 متابولیت دیگر را شناسایی کرده ایم  که به عنوان عوامل پیش بینی کننده ای که قبل از این توصیفی درباره ی  آنها برای وجود چنین ویژگی هایی وجود نداشت،  بکار خواهد رفت، این متابولیت ها کاندیداهای خوبی برای تحقیقات بیشتر هستند. این متابولیت ها ممکن است علل بروز بیماریها نباشند اما با بروز آنها ارتباط دارند.

 دکتر Reedمی گوید: در آینده  پزشکان علاوه بر اندازه گیری  قندخون و کلسترول، سایر متابولیت ها را بصورت روتین اندازه گیری خواهند کرد تا پیش بینی صحیح تری درباره ی خطر ابتلا به بیمارها  انجام دهند. در این پژوهش 187 متابولیت درمگس های سرکه اندازه گیری شد تا ارتباط تغییرات آنها با وزن مگس مشخص شود.

همانند موش وسایر مدلهای جانوری که برای پژوهش درباره ی بیماریهای انسانی پذیرفته شده اند، بسیاری از سیستم های بیولوژیکی داخل مگس سرکه به اندازه ی کافی با  انسان  شباهت دارد که پتانسیل ایجاد دیدگاه موثری درباره ی بیماریهای انسان را ایجاد کند. برای مثال  مگس های سرکه می توانند به دیابت مبتلا  شوند و هنگامیکه پیر می شوند  به بیماری  قلبی مبتلا می شوند. مسیر پیام رسانی انسولین در آنها کلید دیابت است. وجود شباهتهایی با انسان  در نحوه ی عملکرد کلیه ها، کبد و بافت چربی این حیوانات را برای  پژوهش های مربوطه مناسب کرده است.

صدها مگس سرکه که از نظر ژنتیکی  مشابه  بودند توسط 20 خط ژنتیکی مشخص طبقه بندی وتحت چهار رژیم غذایی مختلف آزمایش شدند. به این ترتیب محققین توانستند تعیین کنند  کدام ویژگی از بیماری آنها مرتبط به ژنهای آنهاست و کدامیک مربوط به محیط یا تغذیه ی آنها می باشد.

یکی از چیزهای مهمی که دانشمندان یافتند تأثیر نسبتاً کوچک تغذیه بروی بیان ژن بود اما موضوع  خیلی مهمتر درباره ی همه ی متابولیت ها بود.

 در جنبه ی دیگری از این تحقیق  که توسط شرکت  Georgia techسرپرستی شد، دانشمندان چگونگی تغییر فراوانی ژنها در مگس های سرکه ی وحشی را در طول زمان در پاسخ به رژیم غذایی ردیابی  کردند (در طی چندین نسل متوالی). دانشمندان فراتر از دیدن تغییرات در یک ژن خاص یا در گروه کوچکی از ژنها، متوجه ی تغییراتی  در سراسر ژنوم مگس شدند.

دکتر Reedمی گوید: ما نمی توانیم انتظار یافتن یک ژن یا تنها چند ژن را برای ایجاد یک فنوتیپ از جمله  یک بیماری داشته باشیم. بیماری یک مشکل جامع است و بعید است که در انتظار  کشف داروهای معجزه گر باشیم. دکتر Reedمی گوید: من متوجه هستم  که تمام متخصصان  ژنتیک  از این مقاله  به گرمی استقبال نخواهند کرد. نکته ی اصلی این مقاله یک ایده ی بسیار معروف نیست زیرا اساساً چیزها بسیار از آنچه ما می خواهیم  پیچیده ترند،  اما این یک واقعیت  است. این بدان معنا نیست  که نمی توانیم  تدریجاً با درک  ژنهای دخیل سبب بهبود روشها، تشخیص ها و درمانها شویم اما شاید  یک روش  مناسبتر که بتواند صفات  را در سطح  بالاتری  تجزیه و تحلیل کند، مانند متابولیت ها، آنچه را در ژنوم رخ می دهد بروش بسیار مفیدتر برای اهداف تشخیص ودرمانی برای ما خلاصه کند.

منبع-http://diabetestma.org