پژوهشگران اعلام كردند؛ مصرف ويتامين E مي تواند التهاب مزمن ماهيچه‌ها را كاهش دهد.

دكتر كيمبرلي هوي متخصص و پژوهشگر دانشگاه ايلينويز در آمريكا كه روي اين تحقيق بررسي كرده است، مي‌گويد: ويتامين E مي‌تواند باعث كاهش پروتئيني به نام سيتوكين شود.

اين پروتئين واكنش ايمني بدن را سركوب مي‌كند به اين ترتيب وقتي در بدن افزايش يابد التهاب بافتهاي ماهيچه‌اي بيشتر مي‌شود.

نتايج اين تحقيق در مجله اكسپريفتال فيزيولوژي منتشر شده است.

به گزارش ایسنا، اين پژوهشگر و دستياران وي روي تاثير مصرف ويتامين E در موشهاي آزمايشگاهي مطالعه كرده‌اند. پس از خوراندن اين ويتامين به موش‌ها دوز پايين ميكروب ايكولي را نيز به آنها تزريق كردند تا التهاب سيستمك شديد آنها را تشديد كنند.

نتايج تحقيقات نشان داد: موشهايي كه به مدت سه روز ويتامين E مصرف كرده بودند در بافتهاي ماهيچه‌اي آنها ميزان پروتئين‌هاي اكسيد شده به نسبت موشهايي كه شبه دارو استفاده كرده‌ بودند، كمتر دچار التهاب شده بود.

هم چنين ميزان گرفتگي و سختي ماهيچه‌ها در اين موشها كاهش پيدا كرد.