19

گاهی اوقات درست کردن غذا به میزان زیاد باعث می شود تا مقداری از غذا را در یخچال نگاه داشته و در وعده های بعدی از انها استفاده کنند. سوالی که بسیاری از افراد در ذهن خود دارند این است که آیا خوردن این مواد غذایی برای بدن ضرر دارد یا خیر؟

بسیاری از خانواده ها غذاهایی را که در طول یک روز می پزند برای وعده های غذایی روز بعد نگه می دارند. این درحالی است که این غذاهای مانده به طور کلی ارزش غذایی بسیار پایینی دارند و نمی توانند جایگزین غذای اصلی باشند. همچنین غذاهای مانده می توانند باعث بروز بیماری های مختلف نیز بشوند.

توجه داشته باشید که مصرف غذاهای مانده باعث بروز بی حالی و تهوع در افراد می شود. علاوه بر این، بررسی پژوهشگران حاکی از آن است که غذاهای مانده وکنسرو شده موجب پیری بدن می شوند. برای هضم وجذب غذاهای مانده و برخی مواد غذایی و میوه های کنسرو شده، بدن باید انرژی و فرایند بیشتری نسبت به غذاهای تازه مصرف کند.

در بدن انسان سالم، مواد غذایی تازه قابلیت هضم و جذب سریع دارند اما جذب و هضم مواد غذایی مانده نیازمند فرایندهایی است که موجب پیری و از بین رفتن برخی سلول های بدن می شود و این پیری سلولی می تواند باعث پیری بدن شود.

نحوه نگهداری غذا در یخچال

اگر غذا با حجم زیاد وارد یخچال شود، قسمت های مرکز غذا نمی توانند به همان سرعتی که اطراف غذا سرد می شود. خنک شوند.گرم ماندن قسمت های مرکزی درطولانی مدت سبب می شود شرایط برای تکثیر میکروارگانیسم ها و تغییرات آنزیمی درمواد غذایی فراهم شود. البته تغییرات آنزیمی با توجه به نوع مواد غذایی، مختلف و متفاوت است اما به هرحال گرما هم واکنش های آنزیمی را تسریع می کند و هم سبب سریع تر شدن رشد و نمو میکروب ها می شود.

غذاهای مانده در یخچال را فقط یک بار گرم و مصرف نمایید و آنچه پس ازگرم و مصرف کردن باقی می ماند را به هیچ وجه مجددا برای مصارف بعدی نگهداری نکرده و در یخچال یا فریزر نگذارید. وقتی غذا پخته شد و دمای آن درمحیط به مرحله قابل تحملی رسید در آن را ببندید و سریع دریخچال بگذارید.

نوع ظرف

نوع ظرفی که غذا درآن در یخچال نگهداری می شود نیز از نظر واکنش های شیمیایی که بین غذا و ظرف رخ می دهد، اهمیت دارد. به طور مثال، روکش آلومینیومی برای مواد غذایی اسیدی مثل غذاهای حاوی رب گوجه مناسب نیست.

مصرف غذاهای مانده باعث بروز بی حالی و تهوع در افراد می شود. علاوه بر این، بررسی پژوهشگران حاکی از آن است که غذاهای مانده و کنسرو شده موجب پیری بدن می شوند.

نگهداری مواد غذایی اسیدی و ترش در داخل ظروف روحی یا رویی نیز سبب خوردگی و تجزیه آنها می شود به عبارتی آلومینیومی که دراین ظروف وجود دارد وارد مواد غذایی می شود بنابر این استفاده از این ظروف برای نگهداری مواد اسیدی مناسب نیست. براساس تحقیقات انجام شده در زمینه ظروف روی که آلومینیوم در آن ها به کار رفته، مشخص شده است که مصرف آلومینیوم در بلند مدت سبب ابتلا به آلزایمر می شود. بنابر این به جز این مورد، استفاده از ظروف رویی اشکال دیگری ندارد.

با دقت در ظروف روی که جهت نگهداری آب لیمو یا ماست استفاده می شوند، درمی یابیم که بعد از یک یا دو روز ظرف سیاه می شود چرا که نگهداری مواد اسیدی مانند که آب لیمو و ماست دراین ظروف سبب خوردگی ظرف می شود بنابر این استفاده از مواد اسیدی هم ظرف را خراب می کند و هم آلومینیوم را وارد مواد غذایی می کند.