از رسالت ها و هدف های مهم جمعیت هلال‌احمر آموزش همگانی مباحث امدادی و پزشکی به مردم است که هر ایرانی بتواند در مواقع ضروری با فراگیری آموزش های مقدماتی کمک های اولیه جان خود و هم وطنان خود را در مواقع بحرانی و حادثه نجات دهد به همین منظور مجلس نیز باید حمایت های لازم را برای تقویت این نهاد انجام دهد.معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال‌احمر، تصویب ماده ۹۲ در مجلس شورای اسلامی را گامی در جهت تقویت نهاد عمومی هلال احمر دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حمید جمال الدینی با اشاره به تصویب ماده ۹۲ در مجلس شورای اسلامی، گفت: در سه بند ماده ۹۲ که در فصل رفاه طرح شد و به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید به نوعی بر آموزش تاکید شده است.

وی افزود: در بند الف، بر سرمایه اجتماعی و مشارکت داوطلبانه، در بند ب بر پیشگیری و آمادگی در حوادث و در بند ج نیز صراحتا آموزش همگانی و آموزش‌های عمومی با تکیه بر شناخت خطر و کاهش آسیب‌پذیری مورد تاکید قرار گرفته است، همچنین در مقدمه این ماده به موضوع تاب‌آوری و ایمنی توجه شده که بخش عمده‌ای از این موضوع به آموزش و آمادگی برمی‌گردد.

جمال‌الدینی با بیان اینکه تصویب ماده ۹۲ از چند زاویه قابل توجه است، تصریح کرد: ضریب خطر کشور ما در حوادث و بلایا از ۱۰ حدود ۸ درصد است و متاسفانه بیش از ۷ درصد از درآمد ناخالص ملی کشور صرف حوادث و بلایا و جبران خسارات می‌شود. همچنین آمادگی مردم در برابر بلایا از ۱۰۰ برابر با ۳/۹ است و بیش از ۵۰ درصد شهرهای کشور در مسیر سیل بوده و ۹۹ درصد شهرهای کشور نیز دارای خطر متوسط به بالای زلزله هستند.

وی خاطرنشان کرد: مجموعه عواملی چون خطرپذیری ایران، میزان آمادگی پایین مردم، وجود شواهدی مبنی بر اینکه آموزش می‌تواند آسیب‌پذیری را کاهش دهد، اهمیت موضوع ماده ۹۲ را که نمایندگان به آن توجه کردند، دوچندان می‌کند.

معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال‌احمر تاکید کرد: تصویب ماده ۹۲ در مجلس شورای اسلامی نشانگر درک واقعی نمایندگان مجلس از نیاز جامعه است.

جمال‌الدینی با اشاره به اینکه تصویب این ماده بیانگر دو واقعیت مهم است، افزود: اولین واقعیت، نشانگر اعتماد سیاست‌گذاران به واگذاری امور به‌صورت خرید خدمات از سازمان‌های مردم‌نهاد است و دومین واقعیت، نشانگر توان و تجربه هلال‌احمر در ارائه این خدمات است.

منبع/مهر