not-enough-sleep_0

بسیاری از خانمهایی که به بچه خود شیر می دهند، تا نود روز پس ازبدنیا آوردن بچه  عادت ماهانه نمی شوند، ولی پس از آن عادت ماهانه آغاز می شود. البته بانوان شیردهی نیز وجود دارند که یک تا دو سال بعد از زایمان، عادت ماهیانه می شوند. طبق پژوهشهای انجام  شده مشخص شده است که یک سری فاکتورها در شروع عادت ماهانه در دوران شیردهی تاثیر گذارندnew-moms_0tebyan.net