4681_orig
دانشمندان در دانشگاه کورنل ابزاری ساخته اند که با استفاده از این ابزار و یک موبایل  می شود اندازه چربی خون را به راحتی سنجید

در این روش یک وسیله به نام smartcard به تلفن همراه متصل میشود. یک قطره از خون فرد بر روی یک نوار تست مخصوص گذاشته میشود و نوار در smartcard گذاشته میشود.

بر اثر واکنش های آنزیمی که در نوار تست بر روی خون انجام میشود تغییر رنگی در محیط نوار تست ایجاد میشود. تابش نور از smartcard و سپس اندازه گیری دقیق میزان تغییر رنگ به توسط دوربین تلفن همراه میتواند در اپلیکیشنی که بارای همین سیستم نوشته شده است میزان کلسترول خون را نشان دهد.

محققان در حال بررسی استفاده از همین تکنیک برای بررسی میزان تری گلیسرید و ویتامین دی و اچ دی ال و ال دی ال خون هستند.

منبع-http://www.iranorthoped.ir/