هفته گذشته بود که یک خبر روی خروجی های خبرگزاری ها قرار گرفت و مورد انتقاد شدید افکار عمومی شد،تصویر پخش شیر ویژه مدارس در خطوط هوایی تعجب همگان را برانگیخت و حال پس از این موضوع به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش شهرتهران توزیع شیر در تمامی مدارس از هفته آینده شروع می شود.

به گزارش ایسنا، توزیع شیر از شنبه دوم بهمن ماه بین کلیه دانش آموزان و کارکنان شاغل در همه مقاطع دوره اول، دوم دولتی و غیردولتی شروع خواهد شد.

این در حالیست که توزیع شیر در مدارس همه ساله همزمان با شروع سال تحصیلی انجام می‌شد اما امسال به دلیل کمبود اعتبارات هنوز به صورت هماهنگ در تمام کشور به اجرا در نیامده است.

منبع/ایسنا