توله سگی یک چاقوی 20 سانتی را می بلعد و به دلیل اینکه صاحب آن تصور می کرده است این حیوان یک اسباب بازی و یا شی پلاستیکی را بلعیده،این توله سگ به مدت 12 هفته چاقو را در معده خود نگه داشته است و بعد تحت یک عمل جراحی قرار می گیرد و پزشکان چاقو را از بدن این حیوان خارج می کنند.

صاحب حیوان می گوید در آن لحظه گمان کردم یک اسباب بازی یا شی پلاستیکی توسط حیوان بلعیده شده حتی صدای دندان های او را شنیدم ولی گمان نمی کردم که او بتواند چاقوی به این تیزی را خیلی راحت و آرام ببلعد. بعد از مدتی حیوان بیمار شد و حالت خفگی به او دست داد که در مراجعه به پزشک و عکس برداری چاقو در معده اش دیده شد. گویا چاقو به سمت روده در حال حرکت بوده که در آن صورت او را می کشت اما حالا بعد از عمل جراحی و خارج کردن چاقو حال سگ رو به بهبود است.

منبع:باشگاه خبرنگاران