کبد چرب یک حالت در سلول های کبد میباشد که التهاب کبد آن را مشخص مینماید.کبد چرب غیرالکلی نامی است که در ایران برای بوجود آمدن این بیماری استفاده میشود ولی افراد الکلی بیشتر به این بیماری دچار میشوند،به همین منظور است که در ایران کبد چرب غیرالکی نامیده میشود،چون در ایران الکل مصرف کمتری دارد.

یک تیم تحقیقاتی به رهبری دانشمندان موسسه تحقیقاتی بیومدیکال بارسلونا موفق به نشان دادن قابلیت پروتئین CPEB۴ برای جلوگیری از بیماری کبد چرب شدند.

این شرایط که عموما به التهاب مزمن (کبدچرب غیرالکلی) منجر می شود می تواند باعث فیبروز، سیروز و در نهایت سرطان کبد شود.

این مطالعه بر روی بیولوژی پایه کبد، راه را برای بررسی شیوه های درمانی مبارزه و جلوگیری از بیماری کبد چرب هموار می کند. نتایج این تحقیق به تازگی در مجله زیست شناسی سلولی طبیعی منتشر شده است.

کبد چرب غیرالکلی با تجمع رسوبات چربی در سلول های کبدی مشخص می شود. عوامل بسیاری می تواند موجب ایجاد این بیماری گردد که تا به حال به خوبی توصیف نشده اند. با این حال، چاقی و شیوه زندگی و هم چنین پیری، با افزایش بروز این بیماری در ارتباط است. هم چنین، تعدادی از مطالعات ژنومی در مقیاس بزرگ، انواع ژن CPEB۴ را با اختلال در سوخت و ساز چربی مرتبط دانسته اند.

دانشمندان در IRB بارسلونا، پروتئین CPEB۴ را به منظور مطالعه عملکرد این پروتئین، از کبد موش تخلیه کردند. آن ها مشاهده کردند که موش ها با افزایش سن مبتلا به کبد چرب می شوند. علاوه بر این، در موش های جوانی که پروتئین CPEB۴ آنها تخلیه شده بود و از یک رژیم غذایی با چربی بالا تغذیه می کردند، نیز این وضعیت به شیوه ای برجسته تر مشاهده گردید.

کارلوس مایلو، نویسنده اول این مقاله و دانشجوی دکتری در IRB بارسلونا، عملکرد مولکولی CPEB۴ را توصیف کرده و نشان می دهد که این پروتئین برای پاسخ به فشار کبدی ضروری است.

بدون CPEB۴، شبکه آندوپلاسمی قادر به فعال کردن واکنش به فشار کبدی نیست و در نتیجه باعث می شود سلولهای کبدی چربی های تولید شده توسط کبد چرب را انباشت نمایند.

منبع : مهر نیوز