این روزها افراد حاضر نیستند در هیچ شرایط و حالتی تلفن همراهشان را از خود جدا کنند.برخی افراد حتی زمان ورزش کردن هم تلفن همراه خویش را کنار نمی گذارند و دست از پیام دادن بر نمی دارند.تحقیقات محققان نشان می دهد صحبت کردن با تلفن همراه و دادن پیام به هنگام ورزش کردن باعث می‌شود که از شدت ورزش کاسته شود. همچنین احتمال آسیب‌دیدگی‌ نیز افزایش می‌یابد.

مدیر این تحقیقات می‌گوید: اگر در حالی که ورزش روزانه خود را انجام می دهید با تلفن صحبت کنید مغز شما به دو کار اختصاصی داده می‌شود و باعث می‌شود که شما تعادل خود را از دست بدهید. احتمال دارد با این کار به اسکلت عضلانی بدن شما آسیب وارد شود.

همچنین احتمال افتادن شما بیشتر می‌شود.

پیام دادن با تلفن همراه به هنگام ورزش ۴۵ درصد تعادل را کاهش می‌دهد. صحبت کردن با تلفن نیز ۱۹ درصد تعادل را کمتر می‌کند.

البته گوش دادن موسیقی با تلفن همراه تاثیر منفی بر ورزش ندارد.

نتایج این بررسی‌ها در مجله “افزایش کارایی و سلامت ” منتشر شده است.

منبع: ایسنا