در این مطلب قصد داریم شما را با نشانه هایی آشنا نماییم که به شما خبر می دهد یک مرد به شما علاقه دارد.برای اینکه از علاقه یک مرد نسبت به خودتان آگاه شوید لازم نیست مانند کارآگاه ها مدام به دنبال کشف وجود علاقه در یک مرد نسبت به خودتان باشید،تنها کافی است به این نشانه ها دقت کنید.