زمانی که گریه نوزاد به مدت طولانی ادامه می یابد این وضعیت را کولیک نوزادان میگویند.هنگامی که شیرخوار کولیک داشته باشد در طول روز بیشتر از 3 ساعت و در طول هفته بیشتر از 3 روز مداوم گریه میکند.بر اساس جدیدترین مطالعات،یکی از گزینه های موثر در درمان کولیک نوزادان(گریه های مداوم نوزادان) طب سوزنی است.

این مورد اختلالی خوش‌خیم است که از هر پنج خانواده یک خانواده فرزندی با این اختلال داد. کولیک برای کودکان دردآور و برای والدین استرس‌زاست.

محققان دانشگاه لوند تحقیقی بر روی 147 کودک بین سنین دو تا 10 ماه انجام دادند. آنها به دو روش طب سوزنی را روی این نوزادان پیاده کردند.

محققان برای این مطالعه کودکان را به سه گروه تقسیم کردند.  در بین کودکان گروه اول طب سوزنی حداقلی را انجام دادند، در حالی که بین کودکان گروه دوم در هر جلسه پنج مرتبه 30 ثانیه‌ای این کار انجام شد و در گروه سوم هیچ کاری صورت نگرفت.

آنها دریافتند کودکانی که به میزان استاندارد از این تکنیک استفاده کردند در هفته دوم پس از آغاز درمان میزان گریه‌شان 49 درصد کاهش یافت، اما کودکانی که درمانی در آنها انجام نشد هیچ تغییری در روند گریه‌شان مشاهده نشد.

طب سوزنی با خلاصی از درد، بازگرداندن عملکرد روده و القای آرامش در ارتباط است.

یافته‌های حاصل از این مطالعه توسط ژورنال پزشکی بریتانیایی در مجله Acupuncture in Medicine به چاپ رسیده است.

منبع : ایسنا