پژوهشگران علوم پزشكي هشدار دادند: زنان بارداري كه در معرض خطر زايمانهاي زودرس و پيش از موعد هستند نبايد از دوزهاي بالاي داروهاي استروئيدي استفاده كنند.

به گزارش دکتر سلام به نقل از ایسنا، مطالعات علمي نشان داده است كه داروهاي استروئيدي به طور معمول براي زنان باردار تجويز مي‌شود تا به رشد ريه‌ها در جنين كمك كند و شانس نجات جنين را افزايش دهد.

اين در حالي است كه محققان طي يك بررسي جديد به اين نتيجه رسيده‌اند كه اگر زنان بارداري كه در معرض خطر زايمان زودهنگام و پيش از موعد هستند از دوزهاي چندگانه و بيش از حد استروئيدها مصرف كنند نه تنها مشكل زايمان زودرس آنها حل نخواهد شد بلكه مصرف زياد داروهاي استروئيدي ممكن است منجر به تولد نوزاد كوچكتر شود.

اين پژوهش جديد روي 1800 زن باردار صورت گرفته است.

با توجه به نتايج فوق پژوهشگران كانادايي ضمن انتشار نتايج يافته‌هاي خود در مجله پزشكي لانست تاكيد كردند: اگر هم پزشكان لازم مي‌بينند كه داروي استروئيدي تجويز كنند فقط بايد به يك نوع دارواكتفا كنند و از تجويز انواع مختلف اين دارو در مقادير زياد پرهيز نمايند.

بر اساس همين گزارش، نخستين مرحله عرضه آزمايشي درمان استروئيدي در مادراني كه در معرض وضع حمل زودرس بوده‌اند در دهه 1970 انجام گرفت.

تا پايان دهه 1990 ثابت شده بود كه تجويز يك دوره منفرد درمان با استروئيد براي نوزاد مفيد است. اما در پژوهش اخير معلوم شد؛ نوزاداني كه در دوران جنيني در معرض مصرف چندين دوره و انواع گوناگون استروئيدها بوده‌اند، پس از تولد با مشكلات جسمي مواجه مي‌شوند.