sweaty-runner1

زمان  فعالیت بدنی عضلات برای منقبض کردن  از انرژی ATP  استفاده میکنند فقط  ۲۵ درصد انرژی به طور صحیح  برای انقباض عضله بکار برده می شود ۷۵ درصد باقی مانده به شکل گرما ازاد می شود

عضلات به پرگرمایی و ذوب شدن مبتلا نمی شوند زیرا گرما به خون منتقل می شود

سپس بدن باهوش ما جریان خون روانه پوست را افزایش می دهد از این رو این گرما می تواند به روش خنک سازی ناشی از تبخیر (عرق ریزی ) هدایت و انتقال (وزش باد ) از خون گرم شده دفع شود

عرق ریزی از غدد عرق فراوان روش بسیار کارامدی برای حفظ دمای بدن به شمار می رود در حقیقت هرچه شما سالم تر باشید بیشتر عرق می کنید

عرق  از مایعات بدن تولید می شود قلب در هر لحظه یک قطره عرق را روی پیشانی شما ظاهر میکند به محض گرم شدن بدن عرق از غدد رها می شود

سپس برای خنک شدن بدن عرق از سطح پوست بخار می شود اگر ۱ لیتر عرق به طور کامل از پوست بخار شود ۲۴۰۰ کیلوژول (۵۸۰ کالری ) گرما دفع می شود

با شروع عرق ریزی مقدار مایع خون کاهش می یابد با کاهش حجم خون جریان خون روانه پوست کاهش می یابد که در شرایط دفع گرمای بیشتر دشوار می شود اگر ابزدایی شدید باشد و حجم عرق ریزی را برای حفظ حجم خون دفع شود بدن عرقریزی را برای حفظ حجم خون متوقف میکند متاسفانه دمای بدن به سرعت افزایش می یابد و گرما زدگی بروز میکند

غدد عرق

دو نوع غده ی عرق وجود دارد : غدد عرق تک منظوره ( اکرین )و غدد عرق چند منظوره ( اپوکرین ) براورده شده است تقریبا ۲تا۵ میلیون غده ی عرق تک منظوره در بدن وجود دارد که بیشتر در کف دست و پا قرار گرفته اند این غدد ترکیب بوداری متشکل از اب سدیم پتاسیم و کلرتولید میکند و تنها یک منظور دارند خنک سازی بدن

غدد عرق چند منظوره در ناحیه ی زیر بغل و کشالهی ران قرار دارند این غدد چربی و پروتئین و دیگر استروئیدها را تولید میکنند و به مبدا فولیک های مو میکنند این مایع زرد رنگ هیچ بویی ندارد اما باکتری های سطح پوست می توانند انها را مصرف و دامنه ای از ترکیب ها با بوهای گوناگون تولید کنند

منبع-http://edcoan.ir