وزارت علوم طی چند روز اخیر دچار تغییرات زیادی شده است و دکتر فرهادی وزیر علوم  چند تغییر مهم را در این وزارتخانه انجام داد که یکی از آنها ابلاغ حکم ریاست دانشگاه جامع علمی کاربردی به محمد حسین امید بود در حالی که امید هم اکنون تصدی معاونت اداری مالی وزارت علوم را نیز بر عهده دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، درحالی که کمتر از یک سال به پایان دولت یازدهم باقی مانده است، شورای عالی انقلاب فرهنگی با پیشنهاد وزارت علوم تحقیقات و فناوری اخیرا دکتر محمد حسین امید را به عنوان رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی منصوب کرد.

محمد فرهادی، وزیر علوم تحقیقات و فناوری نیز امروز با صدور حکمی وی را به ریاست دانشگاه مذکور منصوب کرد.

امید درحالی به ریاست این دانشگاه منصوب شده که مسئولیت معاونت اداری مالی وزارت علوم را نیز همزمان بر عهده دارد و در حال حاضر دو شغله محسوب می شود.

امروز به جز امید احکام ۳ رئیس دیگر از دانشگاههای کشور نیز توسط وزیر علوم صادر شد.

منبع/مهر