دکتر عفت امامیان استادیار سابق دانشگاه علوم و فناوری نیوجرسی و دکتر علی عبدی دانشیار دانشگاه علوم و فناوری نیوجرسی به بررسی نقش زیست شناسی سیستمی در کاهش قابل توجه هزینه تولید دارو و علل کند پیش رفتن توسعه دانش زیست شناسی نوین پرداختند.

دکتر عفت امامیان استادیار سابق دانشگاه علوم و فناوری نیوجرسی در گفتگو با مهر گفت: یافتن رابطه های بین ملکولی فرآیندی بسیار سخت و پیچیده است اما زمانی که پای حیات انسانی در میان نیست، کارها کمی ساده تر می شود. با این حال نمی توان به راحتی از کنار فیزیولوژی و زیست شناسی عبور کرد.

این محقق ایرانی افزود: در مبحث فیزیولوژی و زیست شناسی سلولی بحث حیات انسانی در میان است و یافتن ارتباطات بین سلولی و ملکولی بسیار پیچیده تر می شود.

وی در تشریح این فرآیند گفت: مثالی ساده دراین باره استفاده از قوانین ریاضی در دنیای اعداد است. استفاده از فرمولهای ریاضی در دنیای اعداد کار حساسی به حساب نمی آید اما وقتی از آن بر روی سیستم عصبی مغز استفاد می شود، باید به گونه ای دیگر به مسأله نگریست.

چرا توسعه دانش زیست شناسی با کندی نسبی همراه بوده است

در همین حال دکتر علی عبدی دانشیار دانشگاه علوم و فناوری نیوجرسی نیز گفت: پیچیدگی ذاتی در علم زیست شناسی عامل مهمی درخصوص کند پیش رفتن توسعه آن بوده است.

وی افزود: از آن گذشته دانشمندان و محققین علوم زیست شناسی با نگاهی بسیار عمیق و جزء به جزء به مسایل می پردازند.

دکتر امامیان نیز با ارائه انتقاداتی در این خصوص گفت: به نظر من دانشمندان علوم زیست شناسی بسیار تخصصی آن نگاه می کنند و شاید تاحدودی در کند پیش رفتن آن نقش داشته باشند.

این محقق برجسته تأکید کرد: اگر دانشمندان علوم زیست شناسی نگاه گسترده تری به اطراف داشته باشند، متوجه خواهند شد که با استفاده از دانش مهندسی نوین می توانند بسیار مؤثرتر از گذشته عمل کنند.

زیست شناسی سیستمی و تولید داروهای جدید

دکتر امامیان در بخش دیگری از صحبتهایش افزود: در سالهای اخیر تلاشهای جهانی برای تولید داروهای مختلف به بخشهای حساس خود رسیده اند. با این حال “هزینه” یکی از مهمترین چالشها در این زمینه بوده است.

وی ادامه داد: همواره هزینه های زیادی بر روی طراحی و تولید یک داروی خاص صورت می گیرد و این مسئله عامل مهمی در گران تمام شدن یک داروی خاص خواهد بود. به نظر می رسد تولید دارو با توجه به اینکه باید در اختیار شمار قابل توجی از نیازمندان و کشورهای درحال توسعه قرار گیرد باید با هزینه کمتری تولید شود و اکنون زیست شناسی سیستمی می تواند بخش قابل توجهی از این هزینه ها را کاهش دهد.

دکتر امامیان در ادامه گفت: پروژه امیدوارکننده ای را در شرکت نوپای تحقیقاتی خود آغاز کرده ایم که طی آن ملکولهای جدیدی را مورد هدف قرار می دهیم و با انجام کارهای تحقیقاتی بر روی آنها مقدمات طراحی و تولید داروهای جدیدی را فراهم می آوریم. علت انتخاب این ملکولها نیز این  است که نقش مهم آنها در شبکه های ملکولی به اثبات رسیده است. نتیجه این فرآیند چیزی نیست جز تولید ارزان قیمت داروها و قرار گرفتن آن در بین جوامع در معرض تهدید چالشهای سلامتی.

وی افزود: یکی از اهداف اصلی ما به حداقل رساندن هزینه تولید داروهاست و در این میان تلاش داریم تا هزینه تولید دارویی که در حال حاضر یک میلیارد دلار تمام می شود، به یک میلیون دلار برسد.

پیشتازی اروپا از آمریکا در توسعه دانش زیست شناسی

دکتر علی عبدی نیز با اشاره به تلاشهای جهانی در عرصه توسعه دانش زیست شناسی نوین و سیستمی گفت: با استناد به مقالات و کتب درسی موجود در دانشگاههای مختلف جهان به نظر می آید که اروپاییها در عرصه توسعه دانش زیست شناسی گوی رقابت را از محققان آمریکایی ربوده اند. در حقیقت اروپاییها سریعتر به جلو گام بر می دارند.

وی در تشریح این تفاوت گفت: نکته مهم این است که در آمریکا بودجه های تحقیقاتی در دانشگاهها قابل توجه است و در نقطه مقابل اروپا را باید به چشم یک “کل بزرگ” دید. با این حال بیشتر کتب و مقالات تحقیقاتی مربوط به عرصه زیست شناسی سیستمی از اروپا متولد شده اند.