امروز جلسه ای مشترک میان شورای عالی بیمه و تیم وزارت بهداشت برگزار شد که در حین برگزاری جلسه تیم وزارت بهداشت جلسه را ترک کرد که یکی از اعضای این تیم در پاسخ به خبرنگاران در خصوص علت ترک جلسه عدم توافق در خصوص اجرای تعهدات شورای عالی را دلیل این موضوع عنوان کرد.سخنگوی وزارت بهداشت، در خصوص علت خروج تیم وزارت بهداشت از جلسه شورای عالی بیمه، توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ایرج حریرچی روز دوشنبه در نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که خواستار علت خروج معاونان درمان و پرستاری وزارت بهداشت از جلسه شنبه گذشته شورای عالی بیمه شد، گفت: جلسات شورای عالی بیمه مقرراتی دارد و همچنین توافقاتی نیز برای رسمی بودن آن صورت می گیرد که تلقی تیم وزارت بهداشت این بود که این مقررات و توافقات رعایت نشده و در نتیجه جلسه را ترک کرده اند.

وی با اشاره به ۶ دستور کار جلسه اخیر شورای عالی بیمه، افزود: یکی از این ۶ دستور مربوط به تعرفه خدمات پرستاری در منزل بود که توسط خود وزارت بهداشت پیگیری می شد.

حریرچی توضیح داد: وزارت بهداشت در دو مرحله پیشنهاد خود را در زمینه تعرفه خدمات پرستاری در منزل به شورای عالی بیمه ارائه داده بود.

سخنگوی وزارت بهداشت در پاسخ به سئوال مجدد خبرنگار مهر که چرا به رغم اینکه تعرفه خدمات پرستاری در منزل پیشنهاد وزارت بهداشت بود و می بایست در جلسه از آن دفاع می کردند، اما از جلسه خارج شده اند، گفت: همانطور که گفتم، از نظر تیم وزارت بهداشت، مقررات و توافقات بر سر تشکیل جلسات شورای عالی بیمه رعایت نشده بود.

این در حالی است که در جلسه شنبه گذشته شورای عالی بیمه که به ریاست علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور اعضای رسمی این شورا تشکیل شد، از نمایندگان جامعه پرستاری نیز دعوت شده بود که به جلسه بیایند. اما، این موضوع با اعتراض تیم وزارت بهداشت همراه شد و در نتیجه، آنها این جلسه را ترک کردند.

منبع/مهر