بیماران دیابتی اصالت دستگاههای تست قند خون و نوارهای آن را از روی سایت اداره کل تجهیزات پزشکی کنترل کنند.

با توجه به ابراز نگرانی رئیس انجمن دیابت ایران و سایر متخصصان دیابت در ارتباط با فروش نوارهای تست قندخون تاریخ گذشته، دستگاههای معتبر تست قند خون و همچنین نوارهای آن با تلاش وزارت بهداشت دارای برچسب اطمینان (هولوگرام) شد.

متاسفانه به رغم این اقدام وزارت بهداشت همچنان برخی فروشندگان تجهیزات پزشکی از عدم آگاهی مردم نسبت به مشخصات ظاهری هولوگرام وزارت بهداشت سوءاستفاده کرده و هولوگرامهای لاتین را به عنوان نشانگر تاییدیه بین المللی محصول معرفی می کنند.

در صورتی که هولوگرام وزارت بهداشت به زبان فارسی است و در بردارنده نام شرکت، نام کالا و شماره ردیابی محصول است و عنوان اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت نیز در کنار آن درج شده است.

آنچه که قابل توجه است آن است که با درج شماره ردیابی در سایت اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت iMED.IR امکان پیگیری کالا از لحاظ اطمینان از اصالت محصول و اصل بودن هولوگرام وجود دارد.

از سوی دیگر از این طریق امکان اطلاع از تاریخ انقضاء واقعی فرآورده های مصرفی یکبار مصرف مانند نوارهای تست قند خون نیز فراهم آمده است.