محققان استنادهایی در رابطه با پیری جمعیت و رشد بیماری ها از جمله سرطان دارند. یک مطالعه ی جدید نشان می دهد که موارد مختلف سرطان در سراسر جهان، ۳۳ درصد در ۱۰ سال گذشته افزایش داشته است. در سال ۲۰۱۵، هفده و نیم میلیون نفر مبتلا تشخیص داده شدند که هشت و نیم میلیون مرگ و میر در جهان از این بیماری وجود داشته است.

محققان دریافتند که افزایش موارد ابتلا به سرطان، با توجه به بار جهانی بیماری سرطان، عمدتاً به پیر شدن جمعیت مرتبط است و همراه با تغییر در نرخ سرطان و براساس سن، متفاوت است. محققان همچنین اعلام کردند که خطر سرطان در حال توسعه است و ۱ در ۳ برای مردان و ۱ در ۴ برای زنان است.

سرطان پروستات، شایع ترین نوع سرطان در مردان (یک و شش میلیون نفر) بود و سرطان های نای و برونش و ریه، علت اصلی مرگ ناشی از سرطان در مردان می باشد.

سرطان سینه شایع ترین سرطان برای زنان (دو و چهار میلیون نفر) و علت اصلی مرگ ناشی از سرطان در زنان است.

محققان اعلام کردند که شایع ترین سرطان در کودکان مبتلا به لوسمی و بعد لنفوم غیر هوچکین و مغز وسیستم عصبی بودند. سرطان دومین علت اصلی مرگ در سراسر جهان است و آمار ارائه شده نقش مهمی در برنامه ریزی و کنترل سرطان دارد.

منبع: دکتر سلام