معمولاً اعتقاد بر این است که اضطراب در مطب دکتر باعث افزایش فشار خون بیماران می شود. اما برای برخی افراد عکس این عمل اتفاق می افتد. فشار خون آن ها در حالت های عادی نزد پزشک، نرمال است ولی در بقیه زمان ها بالا می باشد. این پدیده به نام فشار خون بالای نقاب دار شناخته شده است.

محققان گفتند:بهترین راه برای کشف این امر، پوشیدن یک دستگاه نظارت کوچک ۲۴ ساعته فشار خون است. در مطالعه ای که روی ۹۰۰ نفر انجام شده است، ۱۶ درصد افراد در درمانگاه فشار خون عادی داشتند در صورتی که پس از نظارت در ۲۴ ساعت دچار فشار خون بالا بودند.

فشار خون بالا باعث سکته مغزی، نارسایی قلبی، از دست دادن بینایی و نارسایی کلیه می شود. هزاران نفر هر سال از فشار خون بالا جان خود را از دست می دهند. فشار خون سیار زمانی اندازه گیری می شود که فرد در حال راه رفتن و انجام زندگی عادی خود باشد. نتایج به دست آمده از این گزارشات ممکن است شاخص بهتری نسبت به فشار خون درمانگاه باشد.

یک تفاوت آن برای جوانان این است که در افراد لاغر، شایع تر است. انجمن قلب آمریکا اعلام کرده است که نظارت بر فشار خون ۲۴ ساعته برای همه افراد می تواند برای تعیین نتیجه مفید باشد. کسانی که دارای کلسترول بالا، اضافه وزن و یا سابقه خانوادگی هستند، این نظارت به نفع آن هاست. نظارت۲۴ ساعته توسط یک دستگاه کوچک روی بازو ثبت می شود. تمام شرکت کنندگان مورد مطالعه نظارت را انجام دادند که میانگین سنی آن ها ۴۵ سال بود.

حدود ۸۰ درصد آن ها سفید پوست بودند. افراد مسن تر از مطالعه حذف شدند؛ چرا که احتمالاً به فشار خون بالا مبتلا هستند. فشار خون از دو عدد ساخته شده است عدد بالا، فشار سیستولیک که اندازه گیری فشار شریان خون است که از قلب پمپاژ می شود و عدد پایین، فشار دیاستولیک است که فشار بین ضربان قلب است. فشار خون در میلی متر جیوه بیان می شود.

فشار خون سالم با توجه به انجمن قلب در آمریکا ۱۲۰ به ۸۰ میلی متر جیوه می باشد. فشار خون بالا با دارو، یک رژیم غذایی سالم و ورزش قابل کنترل است. با این حال افراد مبتلا به فشار خون اغلب آن را احساس نمی کنند، چون احساس طبیعی دارند. به این ترتیب ما می توانیم با کنترل آن زندگی را نجات دهیم.

منبع: دکتر سلام